El coronavirus s’aprofita del sistema immunitari per a proliferar

En una investigació que pot guiar el futur disseny de tractaments contra la Covid-19, un equip científic internacional ha descobert que el coronavirus s’aprofita d’un dels mecanismes de defensa el cos humà per multiplicar-se amb més eficiència.

Aquesta investigació revela que els interferons que el sistema immunitari produeix per protegir-se de les infeccions poden afavorir en aquest cas que el virus entri a les cèl·lules.

L’administració d’interferó és un dels tractaments que s’estan assajant actualment contra la Covid-19. Forma part, entre altres, de l’estudi Solidaritat impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Si s’agreugés la malaltia en lloc d’alleujar-, hauria d’abandonar-se com a tractament.