Les dones cobren 7.150 euros anuals menys que els homes

Els assalariats residents a la ciutat perceben 29.176 euros bruts a l'any, un 14,5% més que la resta de Catalunya i un 23,2% més que la mitjana estatal

A Barcelona les dones van cobrar de mitjana 25.669 euros durant el 2016, 7.150 euros menys que els homes, que van cobrar 32.819 euros, segons un informe elaborat pel consistori sobre salaris mitjans dels assalariats residents a la ciutat. Per tant la bretxa salarial de gènere a Barcelona durant l’any passat va ser del 21,8%, una xifra lleugerament inferior a la d’anys anteriors (22,8% al 2015). L’estadística també revela que el sou mitjà dels barcelonins va ser de 29.176 euros bruts durant el 2016. Aquest salari és un 14,5% superior al de Catalunya (25.491 euros anuals) i un 23,2% superior al de l’Estat Espanyol (23.677 euros anuals). Amb tot, la capacitat adquisitiva dels treballadors de Barcelona ha caigut un 5,7% entre el 2010 i el 2016 –descomptat de l’evolució nominal dels salaris l’efecte de la inflació. Aquesta disminució ha estat més gran a la ciutat comtal que al conjunt de Catalunya, on ha baixat un 5%, i d’Espanya, on ha disminuït un 3,8%. Aquesta estadística se centra en els salaris mitjans del 2016, de les persones assalariades del Règim General de la Seguretat Social.
Per categories professionals, a Barcelona el grup de Llicenciats i Alta direcció va rebre un salari mitjà de 51.948 euros anuals, xifra que triplica el salari dels Auxiliars Administratius, que se situa en 17.303 euros.

Per sectors econòmics el salari més alt va ser el dels treballadors de les Activitats Financeres i Asseguradores, amb un ingrés anual de 51.767 euros. Els sectors amb un salari menor van ser l’Hostaleria i els Serveis Socials, amb 15.860 i 16.126 euros anuals respectivament.

El tipus de contracte i el tipus de jornada són dos elements discriminants del nivell salarial dels treballadors de Barcelona. Els treballadors amb contracte indefinit van tenir un salari mitjà de 30.888 ϵ/any, un 70% superior al dels treballadors temporals, que va ser de 18.038 ϵ/any. Aquesta diferència és encara més gran quan es comparen els treballadors a jornada completa (33.594 ϵ/any) amb els treballadors en situació de jornada parcial (15.208 ϵ/any).