Comença el període de votacions a les eleccions del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Més de 150.000 persones amb discapacitat podran exercir el seu dret a vot entre les 14 candidatures que s’han presentat a les eleccions

Persona votant. Imatge pròpia

Demà, dimarts 1 de juny, s’inicia el període de votacions a les eleccions del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD). Les més de 150.000 persones amb discapacitat de la ciutat podran exercir el seu dret a vot des del dia 1 fins al 19 de juny, tant de manera electrònica com presencial. Els resultats de les eleccions es coneixeran el dilluns 21 de juny.

Per poder exercir el dret a vot serà necessari que la persona amb discapacitat, o els seus representants legals o tutors, estigui inscrita al cens electoral. Els requisits per poder inscriure’s són estar empadronat/a a Barcelona i  tenir reconeixement legal de la situació de discapacitat o disposar d’un diagnòstic psiquiàtric de trastorn de salut mental o bé un d’un document que acrediti que s’és atès en un servei de rehabilitació psicosocial o en algun altre servei de salut mental. Aquest tràmit es pot realitzar a través d’aquest enllaç.

El període de votació es divideix en dues franges: de l’1 al 16 de juny les votacions seran en format electrònic i del 17 al 19 presencialment. El sistema de vot electrònic garanteix el vot lliure i secret i es farà a través de la web de les eleccions del Consell Rector. Pel que fa al vot presencial amb papereta, el punt de votació serà la seu de l’IMPD (carrer de València, 344) de 10 a 18 hores. Al punt de votació hi haurà les meses electorals de cada sector de discapacitat i persones que atendran els i les electores per indicar a quina mesa s’ha de votar. En el cas que el o la votant no estigui inscrit al cens electoral, es podrà inscriure presencialment allà mateix, sempre que presenti la documentació requerida.

Per a acompanyar als i les votants en aquest període d’eleccions s’ha habilitat un punt de suport al vot a cada districte de la ciutat. Aquests punts romandran oberts de l’1 al 16 de juny i oferiran informació sobre qualsevol dubte relacionat amb les eleccions, alhora que donaran suport per inscriure’s al cens electoral o per votar per internet. En el servei es garanteix l’autonomia del votant i el secret a vot. Per assistir-hi no és necessari demanar cita prèvia i disposarà de servei d’intèrpret en llengua de signes sempre que es demani amb una antelació de dos dies laborables. Es poden consultar els punts de suport de votació i els seus horaris d’atenció al següent enllaç.

Les eleccions es realitzen mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe, voluntari i secret, dins el sector que pertoqui. Cada persona només podrà votar als candidats representants del seu sector de discapacitat. En el cas que el o la votant tingui més d’una discapacitat, tindrà dret a emetre més d’un vot, és a dir, un per cada sector de discapacitat que representi.

El regidor i president de l’IMPD, Joan Ramon Riera, ha animat a totes les persones amb discapacitat de la ciutat a exercir el seu dret a vot perquè “aquesta participació ens ajuda a convertir Barcelona en una ciutat inclusiva, accessible i amigable amb totes les persones que viuen, treballen i ens visiten”. “No podem parlar de discapacitat, dels aspectes que interessen al col·lectiu de persones amb discapacitat sense la participació d’aquestes en totes les decisions i actuacions municipals que els afecten. En el Consell Rector garantim que els representants escollits tinguin tota la informació i puguin decidir sobre el que portem a terme des de l’IMPD” ha afegit Riera.

Les eleccions de representants s’organitzen cada quatre anys, d’acord amb els estatuts de l’IMPD, i esdevenen una cita de participació ciutadana i incidència política per a totes les persones amb discapacitat de la ciutat. Enguany s’han presentat un total de 14 candidatures, tant a nivell individual com conjuntes, per als diferents sectors de persones amb discapacitat que representen al conjunt del col·lectiu a Barcelona: 4 pel sector de persones amb discapacitat física o orgànica, 2 pel de trastorn de salut mental, 4 pel de discapacitat intel·lectual, 2 pel d’auditiva i 2 més pel de visual. Aquí podeu consultar i conèixer el programa electoral de cada candidatura.

El Consell Rector està format per 20 membres distribuïts en dues parts: 10 representants de l’Ajuntament de Barcelona (govern, grups municipals i responsables executius) i 10 representants de les persones amb discapacitat de la ciutat escollits per elecció directa. Aquestes 10 persones representants del col·lectiu es distribueixen per sectors de discapacitat de manera proporcional a la seva presència a la població, és a dir, 5 places per al sector de persones amb discapacitat física o orgànica, 2 per trastorn de salut mental, i 3 places més dividides entre els sectors de persones amb discapacitat intel·lectual, auditiva i visual.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat treballa perquè Barcelona sigui una ciutat accessible i inclusiva. Per fer-ho, compta amb les persones amb discapacitat i les entitats que les representen dins dels seus òrgans de govern. El Consell Rector aprova el  pla general i el programa d’actuació de l’IMPD. A més, és un canal a través del qual les persones amb discapacitat poden incidir en la presa de decisions polítiques, mitjançant els i les seves representants. És per això que aquestes eleccions són una cita única de democràcia participativa a l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació sobre el procés electoral o suport per votar per Internet, els votants es poden dirigir al Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD, per correu electrònic: eleccionsimpd@bcn.cat o per telèfon: 934 132 716 (de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores, i dimarts, de 16.00 a 18.30 hores).