Barcelona reserva un 40% de les places de Guàrdia Urbana a dones

Ara només un 14% dels agents ho són

L’Ajuntament de Barcelona serà la primera administració que introduirà una reserva del 40% de les places per a dones a les seves convocatòries de Guàrdia Urbana. Segons ha indicat el consistori en un comunicat, de les 282 places convocades aquest any, s’obre la possibilitat a que el 40% siguin per a dones. Actualment, dels 2.736 agents de la plantilla, només el 14,21% són dones, i el 85,79% homes. Fins i tot si el 40% de la convocatòria d’enguany es compleix, el percentatge global d’agents dones només creixerà fins al 16,5%. “Assolir l’equilibri de gènere a la plantilla serà un camí molt llarg de recórrer”, diu l’Ajuntament en una nota de premsa.

La modificació de la llei 16/1991 de les Policies Locals inclou una disposició que estipula que totes les noves convocatòries des de l’1 de gener “han de determinar el nombre de places que han d’ésser proveïdes per dones” amb un percentatge d’entre el 25%, com a mínim, i el 40%, com a màxim. L’Ajuntament de Barcelona ha decidit incloure la quota màxima que la llei permet, el 40%, per “avançar decididament en l’equilibri de gènere a la plantilla del cos de la Guàrdia Urbana”.

La convocatòria reobrirà el termini de presentació de sol·licituds, com es preceptiu en cas de canvi de condicions. Es preveu que les primeres proves es facin a començaments de la tardor.
L’adjudicació de les places convocades, segons la regulació, s’ha de fer seguint una única llista final de les persones que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, aplicant-hi els criteris de desempat legals, excepte quan no s’assoleixi el percentatge mínim de dones establert en la convocatòria, moment en què es podrà donar preferència a les candidates.

Amb tot, hi ha condicions: en tots els casos hi ha d’haver una equivalència de capacitació, determinada per haver superat les proves i els exercicis de la fase d’oposició del sistema selectiu. A més, cap de les candidates dones seleccionades per aquest criteri pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d’oposició i, si s’escau, en la de concurs, de més del 15% respecte als candidats homes anteriors. D’altra banda, no es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats que tenen altres discriminacions positives també reconegudes, com la pertinença a col·lectius amb especials dificultats d’accés. Finalment, la discriminació positiva no és aplicable si en el cos, l’escala o la categoria de la convocatòria ja té una presència de dones igual o superior al 33%.

Segons explica l’Ajuntament de Barcelona, en les darreres convocatòries de places a la Guàrdia Urbana, ja s’ha notat un fort increment en el nombre de dones candidates. El nombre de places ocupades per dones el 2010 va ser del 6,4%, mentre que al 2015 va pujar al 16% i el 2019 va arribar al 28%. Des de l’any 2017, el percentatge mig anual de places obtingudes per dones sense mesures positives ha estat del 26% del total de les places.