Barcelona reforça la neteja als eixos comercials durant el període nadalenc

Es preveu un reforç en la recollida de paper, la recollida comercial de residus, el buidat de papereres i l’escombrada i baldeig dels carrers

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Operaris dels serveis de neteja treballen als Jardins de Montserrat de Barcelona. ACN

Barcelona posa en marxa aquesta setmana el reforç del servei de neteja i recollida de residus durant les festes de Nadal, amb un total de 138 operaris i operàries i 66 vehicles de neteja i recollida de residus. Fins al dia de Reis el reforç se centrarà en les zones amb més afluència de persones, eixos comercials, allà on es facin activitats o fires nadalenques.

Aquest reforç se centrarà, sobretot, en els següents serveis:

  • Recollida comercial de residus
  • Recollida de selectiva, especialment de la fracció de paper i cartró
  • Buidat de papereres
  • Escombrat i baldeig dels carrers i places

A més del dispositiu específic als eixos comercials i zones d’alta afluència de persones, es preveuen dos dispositius específics, tant pel dia de cap d’any com per les calvalcades de Reis. Pel que fa a cap d’any, el dispositiu es reforçarà amb 97 operaris i operàries i 34 vehicles principalment a Ciutat Vella, plaça Catalunya, Rambla i voltants, Eixample, avinguda Maria Cristina i Moll de la Marina. Pel que fa a les diferents cavalcades de Reis, el dispositiu comptarà amb 87 persones i 33 vehicles. Com cada any, a partir del 7 de gener i fins al dia 17, s’habilitaran els punts de recollida d’avets de Nadal.

Enguany, el reforç nadalenc s’emmarca en el Pla Cuidem Barcelona, un pla de manteniment integral de l’espai públic amb una inversió de 70 milions d’euros. Des de la posada en funcionament el mes d’octubre ja s’han realitzat actuacions als 350 punts previstos, el 250 més centrats en neteja i als 100 punts de manteniment integral als 10 districtes on ja s’han realitzat dues actuacions a cada punt.

Al conjunt de la ciutat, durant aquests dos mesos s’han fet aquestes intervencions:

  • Neteja i gestió de residus: retirada de pintades, cartells i enganxines, manteniment de contenidors i papereres, neteja de xiclets, neteja a fons de contenidors i papereres, repintat de les ubicacions dels contenidors, retirada d’herbes no desitjades, baldeig i escombrat de carrers i neteja a fons de paviments.
  • Aigua: millora i neteja d’embornals i reixes i reparació d’incidències en fonts.
  • Parcs i Jardins: actuacions en arbrat, plantació, poda, neteja d’escocells, desbrossaments, manteniment de jardineres, actuacions en sorrals, manteniment de jocs infantils, reparació i pintat de bancs i cadires i reparació d’elements esportius.
  • Reparació d’enllumenat.
  • Infraestructures: reposició de pilones, reparació i substitució de bancs, reparacions de baranes.
  • Pavimentació.
  • Senyalització: reparació, neteja o canvi de senyalització vertical, pals i mènsules.

El pla de manteniment integral preveu actuacions de reforç en neteja i manteniment en determinats punts als 10 districtes de la ciutat i s’allargarà fins al 2023. En aquesta primera fase s’ha realitzat un manteniment integral en 10 punts de cada districte.