Barcelona reforça el servei per a adolescents i famílies amb més hores d’atenció i un nou punt a l’Eixample

També s’incrementen les activitats grupals per a joves i famílies amb l’objectiu de fomentar el seu benestar emocional

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona manté el seu compromís de vetllar pel benestar emocional de la població més jove de la ciutat i les seves famílies, i ho fa amb l’ampliació dels horaris d’atenció dels Serveis per Adolescents i Famílies (SAIF) i amb l’obertura d’un nou punt “Aquí t’escoltem” al districte de l’Eixample a partir de l’1 de juny.

El SAIF, format pel Centre per Famílies amb Adolescents i els punts “Aquí t’escoltem”, és un servei municipal gratuït que té com a finalitat oferir un acompanyament als adolescents i a les seves famílies des d’una mirada positiva de l’adolescència, incorporant la perspectiva de l’educació emocional amb l’objectiu d’afavorir la millora del seu benestar emocional i l’adquisició d’autonomia.

La situació generada per la pandèmia ha afectat especialment al col·lectiu d’adolescents i joves, qui ha vist com la crisi sanitària, econòmica i social ha repercutit negativament en el seu present i futur. Davant aquest context, el Departament de Joventut de l’Ajuntament va intensificar les atencions destinades al benestar emocional dels més joves i les seves famílies durant la pandèmia. L’any 2020, més de 4.700 joves van ser atesos i ateses als punts “Aquí t’escoltem”, el que suposa un increment de més del 46% en relació amb l’any 2019. De la mateixa manera, el Centre per a Famílies amb Adolescents va atendre a 1.100 persones, un 91% més en comparació amb l’any anterior.

Per aquest motiu, el govern municipal considerava necessari reforçar aquest servei i ha augmentat un 29% el pressupost del mateix i ha incrementat en un 37% les hores d’atenció dels seus professionals destinades al benestar emocional dels i les adolescents de Barcelona.

Un punt “Aquí t’escoltem” a cada districte

Amb l’obertura del nou punt “Aquí t’escoltem”, a l’edifici Transformadors del districte de l’Eixample, la ciutat ja suma un total de 10 espais a la ciutat, un per districte. Aquests punts són espais d’atenció individual i confidencial destintats a donar suport als adolescents, preferentment d’entre 12 i 20 anys, en moments de desorientació, dubte o patiment amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional.

El servei “Aquí t’escoltem” incrementarà més del doble les hores d’atenció individual, passant de 72 hores setmanals a 160, i sumarà un matí d’atenció psicològica setmanal a cadascun dels districtes a part de les dues tardes ja existents. Per tant, es crearà l’atenció individual educativa amb 5 hores setmanals i augmentarà fins a 11 hores setmanals l’atenció psicològica. El o la jove podrà decidir en quin format vol rebre l’atenció: presencial o virtual.

Com a novetat, es crearà un catàleg d’activitats grupals per promoure l’equilibri i el benestar emocional. El seu contingut  es definirà a partir de les necessitats, dificultats o preocupacions que els i les adolescents manifestin. A més, s’organitzarà, com a mínim, una activitat trimestral  fora de l’equipament on s’ubica el servei; i s’incrementarà la presència del servei als instituts d’educació secundària o altres centres i entitats en horari escolar.

Més hores d’assessorament familiar

El Centre per a Famílies amb Adolescents s’adreça a les persones que exerceixen el rol parental amb nois i noies de 12 a 20 anys. S’ofereix informació, formació i orientació per afavorir l’autoconeixement i revisió de la funció parental, acompanyant en l’exercici empàtic sobre l’etapa adolescent, i promocionant experiències amb altres iguals per convertir la diversitat i el conflicte una oportunitat d’aprenentatge.

El reforç del servei es contempla amb un increment d’hores d’atenció setmanals, que passarà de 34 a 49, i ajustarà el format de les sessions a les necessitats individuals, familiars o del context.  De la mateixa manera, es realitzaran tres activitats grupals anuals dirigides a pares, mares, fills i filles – d’11 a 14 anys-  per promocionar eines i recursos que orientin l’acompanyament de l’etapa adolescent i l’exercici de la funció parental en aquest moment vital. En aquesta línia, es durà a terme una jornada matinal en cap de setmana per a les famílies amb adolescents.

Professionals més formats

La principal novetat en aquest àmbit és la creació de l’Espai Pròpolis, un espai per afavorir la trobada, la reflexió i la formació dels professionals que treballen amb adolescents, fomentant l’acompanyament dels i les adolescents des d’una perspectiva emocional. A través de jornades de formació, espais de trobada, diàlegs trimestrals i activitats adreçades a aquests professionals, es persegueix incorporar la perspectiva de l’educació emocional en la funció i funcionament dels equipaments juvenils.