Barcelona reforça el servei per a adolescents i famílies amb més hores d’atenció i un nou punt a l’Eixample

També s’incrementen les activitats grupals per a joves i famílies amb l’objectiu de fomentar el seu benestar emocional

Barcelona. Imatge pròpia

L’Ajuntament de Barcelona manté el seu compromís de vetllar pel benestar emocional de la població més jove de la ciutat i les seves famílies, i ho fa amb l’ampliació dels horaris d’atenció dels Serveis per Adolescents i Famílies (SAIF) i amb l’obertura d’un nou punt “Aquí t’escoltem” al districte de l’Eixample a partir de l’1 de juny.

El SAIF, format pel Centre per Famílies amb Adolescents i els punts “Aquí t’escoltem”, és un servei municipal gratuït que té com a finalitat oferir un acompanyament als adolescents i a les seves famílies des d’una mirada positiva de l’adolescència, incorporant la perspectiva de l’educació emocional amb l’objectiu d’afavorir la millora del seu benestar emocional i l’adquisició d’autonomia.

La situació generada per la pandèmia ha afectat especialment al col·lectiu d’adolescents i joves, qui ha vist com la crisi sanitària, econòmica i social ha repercutit negativament en el seu present i futur. Davant aquest context, el Departament de Joventut de l’Ajuntament va intensificar les atencions destinades al benestar emocional dels més joves i les seves famílies durant la pandèmia. L’any 2020, més de 4.700 joves van ser atesos i ateses als punts “Aquí t’escoltem”, el que suposa un increment de més del 46% en relació amb l’any 2019. De la mateixa manera, el Centre per a Famílies amb Adolescents va atendre a 1.100 persones, un 91% més en comparació amb l’any anterior.

Per aquest motiu, el govern municipal considerava necessari reforçar aquest servei i ha augmentat un 29% el pressupost del mateix i ha incrementat en un 37% les hores d’atenció dels seus professionals destinades al benestar emocional dels i les adolescents de Barcelona.

Un punt “Aquí t’escoltem” a cada districte

Amb l’obertura del nou punt “Aquí t’escoltem”, a l’edifici Transformadors del districte de l’Eixample, la ciutat ja suma un total de 10 espais a la ciutat, un per districte. Aquests punts són espais d’atenció individual i confidencial destintats a donar suport als adolescents, preferentment d’entre 12 i 20 anys, en moments de desorientació, dubte o patiment amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional.

El servei “Aquí t’escoltem” incrementarà més del doble les hores d’atenció individual, passant de 72 hores setmanals a 160, i sumarà un matí d’atenció psicològica setmanal a cadascun dels districtes a part de les dues tardes ja existents. Per tant, es crearà l’atenció individual educativa amb 5 hores setmanals i augmentarà fins a 11 hores setmanals l’atenció psicològica. El o la jove podrà decidir en quin format vol rebre l’atenció: presencial o virtual.

Com a novetat, es crearà un catàleg d’activitats grupals per promoure l’equilibri i el benestar emocional. El seu contingut  es definirà a partir de les necessitats, dificultats o preocupacions que els i les adolescents manifestin. A més, s’organitzarà, com a mínim, una activitat trimestral  fora de l’equipament on s’ubica el servei; i s’incrementarà la presència del servei als instituts d’educació secundària o altres centres i entitats en horari escolar.

Més hores d’assessorament familiar

El Centre per a Famílies amb Adolescents s’adreça a les persones que exerceixen el rol parental amb nois i noies de 12 a 20 anys. S’ofereix informació, formació i orientació per afavorir l’autoconeixement i revisió de la funció parental, acompanyant en l’exercici empàtic sobre l’etapa adolescent, i promocionant experiències amb altres iguals per convertir la diversitat i el conflicte una oportunitat d’aprenentatge.

El reforç del servei es contempla amb un increment d’hores d’atenció setmanals, que passarà de 34 a 49, i ajustarà el format de les sessions a les necessitats individuals, familiars o del context.  De la mateixa manera, es realitzaran tres activitats grupals anuals dirigides a pares, mares, fills i filles – d’11 a 14 anys-  per promocionar eines i recursos que orientin l’acompanyament de l’etapa adolescent i l’exercici de la funció parental en aquest moment vital. En aquesta línia, es durà a terme una jornada matinal en cap de setmana per a les famílies amb adolescents.

Professionals més formats

La principal novetat en aquest àmbit és la creació de l’Espai Pròpolis, un espai per afavorir la trobada, la reflexió i la formació dels professionals que treballen amb adolescents, fomentant l’acompanyament dels i les adolescents des d’una perspectiva emocional. A través de jornades de formació, espais de trobada, diàlegs trimestrals i activitats adreçades a aquests professionals, es persegueix incorporar la perspectiva de l’educació emocional en la funció i funcionament dels equipaments juvenils.