Barcelona obre Norma, un web amb la normativa municipal i documentació jurídica

L’Ajuntament de Barcelona ha obert Norma, una pàgina web que posa a la disposició de la ciutadania tota la normativa municipal i la documentació jurídica rellevant per facilitar el coneixement de les normes vigents.

El portal s’estrena amb més de 1.600 documents, una xifra que s’augmentarà a mesura que es produeixin nous documents jurídics, informa l’Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.

Compta amb 475 normes –de les quals 127 són instruccions, 45 són reglaments i 25 són ordenances fiscals–, a més de 950 documents de jurisprudència i 185 dictàmens.

La iniciativa compleix els requisits de publicitat activa i de consolidació de les normes que preveuen les lleis de transparència, i garanteix la reutilització i explotació de la documentació jurídica i de les seves metadades.

Compta amb la col·laboració del Servei de Documentació i Accés al Coneixement, la Direcció dels Serveis Jurídics Centrals, la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat, el Consell Tributari i l’Institut Municipal d’Informàtica.

Tres blocs de documentació

El portal té tres grans blocs de documentació: el primer permet la cerca de normativa i instruccions, ofereix el text oficial i el text consolidat, i en destaca l’estat de vigència.

El segon bloc ofereix accés a les sentències dictades pels jutjats i els tribunals en què ha participat el consistori, i és un instrument pensat com a recurs per als col·lectius jurídics de la ciutat.

I el tercer dóna accés als informes no vinculants emesos pel Consell Tributari en els expedients en què es tramiten els recursos i les reclamacions dels contribuents i altres subjectes passius tributaris.