Barcelona inicia la tramitació per reurbanitzar la plaça Font d’en Fargues

El projecte divideix la plaça en diferents zones d’estada que permetin usos de caràcter lúdic i esportiu

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de reurbanització de la plaça Font d’en Fargues, al barri de la Font d’en Fargues, al Districte d’Horta-Guinardó, per un import d’1.884.735,97€ (IVA inclòs).

L’actuació prevista abasta un àmbit de 6.275m2 i proposa la reurbanització la plaça Font d’en Fargues i la millora de l’accessibilitat i les condicions del camí de la font, entre el carrer Maurici Vilomara i el passeig de la Font d’en Fargues, que connecta el Parc del Guinardó amb el barri d’Horta.

La intervenció busca reurbanizar la plaça mantenint al màxim la vegetació existent. Les principals actuacions consistiran en la pavimentació del camí principal amb lloses de formigó, la pavimentació dels camins secundaris amb sauló estabilitzat, la pavimentació de les zones sense pendent amb sauló, la plantació d’arbres i d’espècies arbustives, l’execució de noves instal·lacions d’enllumenat, reg i drenatge i la col·locació de mobiliari urbà.

El projecte concep la plaça com un espai a on hi hagi diferents zones d’estada que permetin usos diversos de caràcter lúdic i esportiu. Així, es dividirà l’espai en les àrees següents:

    • Zona d’esbarjo: es preveu un espai de jocs infantils, alguns d’ells inclusius i unes pistes de petanca. Es preveu la col·locació de bancs continus de formigó vorejant l’àmbit de la zona, així com cadires repartides per la plataforma. Es projecta la plantació d’arbres de fulla caduca.
    • Zona de pícnic: amb taules i arbres amb ombra els mesos d’estiu.
    • Àrea per la gent gran: on es preveu col·locar jocs generacionals.
    • Zona mirador: situada al extrem nord de l’àrea de gent gran.

El projecte també permetrà millorar l’àmbit de la plaça Font d’en Fargues condicionant els camins existents i fent-ne de nous i millorarà la connexió entre el barri del Carmel i el barri de la Font d’en Fargues, adequant els espais amb la integració de nous usos pels veïns.