Barcelona inaugura una exposició sobre usos i polítiques de temps saludables per convidar a la reflexió en el nou context postCovid

La campanya vol sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis d’aplicar noves mesures per a un ús del temps més saludable, igualitari i eficient

Cartell de l'exposició Pacte del temps de Barcelona. Font: Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona inaugura una exposició itinerant sobre el Pacte del Temps de Barcelona, la iniciativa de ciutat que aposta pel temps com un dret de la ciutadania per tal d’aconseguir una organització dels dies més saludable, igualitària i eficient. El Pacte del Temps implica entitats, empreses i serveis públics de la ciutat, i incorpora la mirada i els reptes de l’Agenda 2030.

L’exposició mostra d’una forma visual i gràfica experiències i bones pràctiques per a cadascun dels diferents eixos d’actuació del Pacte del Temps. Els set eixos del Pacte del Temps són: l’educació, la salut, les cures, la participació, el treball, els serveis a la ciutat, la mobilitat i les tecnologies de la informació i la comunicació. Els principals reptes que es volen aconseguir són: l’harmonització dels horaris, les organitzacions més eficients, una nova gestió del temps del treball, la igualtat entre dones i homes,  l’ús de les TIC, l’emergència climàtica, a més de l’adequació a la nova situació, fruit de la pandèmia.

 

Itinerància i calendari de l’Exposició

L’exposició arribarà a tots els districtes de la ciutat durant els mesos de juny a octubre, comença a la Casa Elizalde, al districte de l’Eixample, i acabarà al Centre Cívic Tomasa Cuevas, al districte de Les Corts. Cada setmana un districte de la ciutat acollirà l’exposició per explicar a la ciutadania què és el Pacte del Temps, quin és el seu ideari i missió, així com els diferents àmbits d’actuació a la ciutat.

 

Salut emocional i millor clima laboral, exemples de millores en els usos del temps

A través de l’exposició es donen a conèixer les recomanacions que es proposen per a cada un dels eixos i els beneficis que s’obtindrien amb la seva aplicació, com per exemple, un millor clima laboral, increment del benestar personal, més qualitat del son i prevenció davant de malalties, entre d’altres. Amb dades actualitzades es mostra l’impacte de les polítiques de temps en les persones, les desigualtats existents entre dones i homes en els usos del temps, i alerta dels perills com ara, l’ús abusiu de les pantalles en la salut emocional en adolescents, o una mala gestió de la mobilitat laboral.

Com a complement de l’exposició itinerant, cada districte acollirà una xerrada-taller amb col·laboració amb les entitats de proximitat de cada zona. L’objectiu és convidar a una reflexió conjunta i presa de consciència al voltant de l’organització i usos del temps, per tal d’assolir uns horaris més productius, conciliadors i saludables, de manera molt especial en aquest nou context postCovid, on s’han viscut experiències de treball a distància que es tindran en compte en el futur de les organitzacions.

Una altra iniciativa de participació durant l’exposició serà la bústia “Tens un minut?” a la seu de cada districte, perquè la ciutadania pugui fer suggeriments propis al voltant dels horaris. A més de les caselles a respondre, podran respondre la pregunta: “Si disposessis d’una hora més al dia, a què la dedicaries?”. Els resultats d’aquestes aportacions es faran públics durant la Setmana dels Horaris a finals d’octubre de 2021.

Barcelona, capital mundial en polítiques de temps

Quan acabi l’exposició itinerant, els dies 27 a 29 d’octubre començarà la 43a edició del Congrés Internacional de la IATUR 2021, un esdeveniment que enguany té lloc a Barcelona, i converteix la ciutat en capital mundial en polítiques de temps.

És el congrés internacional d’organització del temps més important del món que permet intercanviar idees, bones pràctiques i recollir les darreres novetats en recerca sobre l’ús del temps. Des del Pacte del Temps de Barcelona es portaran a terme diverses activitats per tal de donar-lo a conèixer i buscar complicitats amb la ciutadania i les entitats.

El nou context social, econòmic i cultural mundial planteja molts reptes a la ciutadania i a les organitzacions. La crisi sanitària ha impulsat una nova organització i gestió del temps de treball que ha esdevingut una oportunitat per assolir uns horaris i hàbits més saludables i també més equitatius.