Barcelona ha de reduir un 12% el trànsit en dies laborables per complir els límits de contaminació

L'impacte vist el 2020 per les restriccions a la mobilitat permet estimar el descens necessari dels nivells prepandèmia

Calculen que cal reduir un 12% el nivell de trànsit que hi havia a Barcelona abans de la pandèmia en dies laborables per complir els límits de contaminació de l’aire establerts a la UE. Així ho indica l’anuari publicat per Contaminacio.Barcelona, un projecte de la Fundació ENT d’informació independent sobre contaminació a la ciutat.
L’anuari recull dades provisionals registrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i conclou que per primera vegada en 20 anys (des que hi ha registres a la xarxa) no s’han superat els llindars establerts per la normativa europea i els màxims recomanats per l’OMS en cap de les estacions de mesura a la ciutat.
Precisament gràcies a les noves dades obtingudes aquest 2020 els autors determinen que el nivell de trànsit en dies laborables hauria de decréixer un 12% per garantir que totes les estacions es mantinguin estructuralment amb una mitjana anual per sota dels nivells legals màxims establerts a la UE per a l’NO2. Es tracta d’un nivell de trànsit només lleugerament superior al que hi ha hagut entre el setembre i el desembre del 2020.

En comparació amb l’any 2019, els nivells de NO2 registrats l’any 2020 han baixat un 28% a les estacions de trànsit i un 25% a les estacions de fons. Si la comparació es fa amb els nivells mitjans dels quatre anys anteriors, el descens ha estat d’un 33 i un 30% respectivament.

La contaminació per partícules PM10 també ha assolit valors mínims històrics, malgrat que la caiguda ha estat menor que en el cas del NO2. Els nivells anuals registrats han decrescut a les estacions de trànsit un 12% i a les estacions de fons un 24%, segons recull el document.