Barcelona estrena paviment reductor de l’efecte illa de calor al carrer Torrent de l’Olla

Es tracta d’una prova pilot amb un nou paviment que a més de millorar les condicions ambientals de temperatura amb l’objectiu de contribuir a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, també és sonoreductor

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Barcelona ha instal·lat un nou paviment reductor de l’illa de calor i a la vegada sonoreductor al carrer Torrent de l’Olla entre el carrer de Sant Perpètua i la travessera de Gràcia. L’actuació per a la col·locació del paviment s’ha realitzat aquest darrer cap de setmana.

Aquest nou paviment, que s’ha instal·lat en aquesta zona del Districte de Gràcia com a prova pilot per poder-ne avaluar els resultats, permet una sèrie de beneficis respecte al paviment habitual, sobretot pel que fa referència a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

– Es tracta d’un paviment fred, de color clar que permet no absorbir tanta calor com el paviment convencional i pot reduir la temperatura de l’asfalt fins a 15ºC, per tant, es tracta d’un paviment reductor de l’illa de calor.

– És un paviment reflectant, de color beige, que millora la sensació de seguretat a les nits per als vianants i alhora millora les condicions de conducció. A més permet tenir la mateixa lluminositat amb menys potència de les llumeneres, que es pot associar a un estalvi de consum elèctric.

– És sonoreductor, perdurable en el temps i que permet la reducció acústica de la zona.

– La generació d’aquest material genera menys emissions a l’atmosfera i per tant contribueix a l’estalvi de gasos amb efecte d’hivernacle.

L’Ajuntament de Barcelona realitza el projecte europeu LIFE HEATLAND conjuntament amb el Centre Tecnològic de la Construcció de la Regió de Múrcia (CTCON) i la constructora CHM Obras e Infraestructures. Aquesta prova pilot s’ha fet també a la ciutat de Múrcia i els resultats han estat un descens de fins a 15ºC de la temperatura de l’asfalt, una reducció de 2ºC de la temperatura ambient, una disminució de 3 decibels de soroll ambiental i un 173% més de reflectància solar.

A partir d’ara, s’iniciarà el pla de monitorització que mesurarà variables com el soroll, la llum i la temperatura per poder analitzar els resultat a curt, mitjà i llarg termini.