Barcelona aprova un primer paquet de projectes per rebre 125M€ de fons europeus

L’Ajuntament participa en la convocatòria de 2021 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d’ajudes provinents dels fons europeus a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà

Barcelona ha aprovat un primer paquet de projectes clau per millorar la qualitat ambiental i la mobilitat i fer front a l’emergència climàtica que opten a rebre 125 milions d’euros en ajuts provinents de fons europeus. En concret, l’Ajuntament participa en la convocatòria de 2021 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) per al Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PNRTR) que impulsa l’Estat dins les actuacions d’impuls de resiliència i transformació de la Unió Europea (UE).

Aquest pla d’ajuts va dirigit a actuacions vinculades a la posada en funcionament de zones de baixes emissions, a la transformació digital i sostenible del transport públic i impuls a la mobilitat saludable, a la transformació de flotes del transport públic cap a models no contaminants i a la digitalització de la gestió del trànsit.

Barcelona està desplegant des de fa anys un model de ciutat que prioritza totes aquestes qüestions i posa al centre la salut de les persones. A més, la irrupció de la pandèmia i la necessitat de disposar de més espais de proximitat segurs va fer accelerar les accions relacionades amb la pacificació de carrers i la transformació de carrils destinats als vehicles per afavorir una ciutat pensada per als veïns i veïnes.

Aquests objectius es concreten en diferents projectes de transformació de l’espai públic i la mobilitat que donen resposta a les quatre línies incloses en la convocatòria del MITMA de 2021. Són actuacions estratègiques com ara les superilles, la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la unió de les dues xarxes tramviàries per la Diagonal, la Ciutat 30 i la infraestructura de carrils bici, entre altres.

Tenint en compte que els projectes encaixen plenament en els requisits de la convocatòria d’ajuts estatals, la Comissió de Govern ha aprovat la sol·licitud d’un total de gairebé 125 milions d’euros en subvencions. Es tracta de l’import màxim que pot demanar la ciutat en base a la seva població censada i en les dues sol·licituds previstes: 74,89 milions per a la primera i 49,96 per a la segona (que es tindrà en compte en el cas que les primeres sol·licituds presentades pels municipis no esgotin el pressupost disponible pel MITMA).

Concreció dels projectes sol·licitats

En la primera sol·licitud s’han seleccionat preferentment les actuacions que tenen calendari d’execució previst fins al 2023, ja que un dels criteris de valoració principal de la convocatòria és la maduresa dels projectes.

  • Zona de Baixes Emissions (ZBE). Ja en marxa, aplica restriccions de circulació als vehicles més contaminants en una àrea de més de 95 km2. L’actuació contempla la instal·lació de càmeres de control per a la ZBE.

  • Es destinaran els ajuts al projecte Superilla Barcelona, que aquest mandat transformarà els quatre primers eixos verds i quatre primeres places de l’Eixample.

  • Compra d’autobusos elèctrics. La xarxa d’autobusos de Barcelona actualment compta amb una flota amb el 0,5% de vehicles elèctrics. L’objectiu a curt termini és que l’any 2025 s’incorpori a la flota 46 busos d’hidrogen, 233 elèctrics i 120 vehicles elèctrics per a la flota auxiliar. En la primera sol·licitud d’ajudes, s’inclou la compra de 74 autobusos elèctrics (54 unitats de 12 m i 20 unitats de 18 m).

  • Carrils bici. Avui dia, la ciutat compta amb una xarxa de 240 km de carrils bici segregats, i se segueix treballant per ampliar-la. En total, a la primera sol·licitud d’ajuts s’inclouen 16 actuacions de nous carrils bici.

  • Ciutat 30. El març de 2020, Barcelona va declarar que el 75% de les vies fossin de màxim 30 km/h. Per garantir el compliment dels límits de velocitat, el consistori vol destinar recursos a la instal·lació de radars (també en entorns escolars), actualitzant la xarxa semafòrica i millorant la senyalització.

  • Transformació de la Meridiana. El procés de conversió de l’avinguda a eix cívic de referència, amb més espais de lleure i mobiliari urbà i menys trànsit, s’està tirant endavant actualment en el tram entre València i Navas-Josep Estivill, on es destinaria part dels ajuts demanats.

  • Accessibilitat vertical. Els sistemes de transport vertical com les escales mecàniques i els ascensors s’han anat incorporant en l’última dècada per facilitar i promoure la mobilitat a peu del veïnat. Per a la primera sol·licitud d’ajuts, es presenta un total de 6 actuacions d’escales mecàniques.

 • Digitalització dels serveis de mobilitat. Es continuarà treballant en una aplicació (app) integradora de serves de mobilitat metropolitana per millorar l’experiència dels usuaris i facilitar la informació, planificació, reserva i pagament dels desplaçaments.