ATENCIÓ: Barcelona prepara un gran dispositiu per a la revetlla de Sant Joan

A primera hora del dia de Sant Joan es desplegaran més de 300 operaris de neteja amb l’objectiu de tenir les platges a punt per a l'ús dels banyistes

L’Ajuntament de Barcelona activarà un dispositiu específic per a la celebració de la revetlla de Sant Joan per tal de garantir que la celebració es duguin a terme d’una manera lúdica i festiva, però comptant amb les màximes garanties de seguretat. El dispositiu  suposa  la coordinació de tots els serveis implicats en aquesta festivitat per donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir durant la nit i que se centrarà, sobretot, en aquells espais que tenen un ús més intensiu i massiu com són les platges de la ciutat que romandran obertes durant la nit.

Tot i la relaxació de les mesures sanitàries contra la COVID-19, es recomana que la celebració sigui familiar, en grups reduïts i a prop de casa. L’Ajuntament de Barcelona recomana evitar les aglomeracions i els desplaçaments i complir amb totes les mesures de prevenció.

  • Guàrdia Urbana i Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

L’objectiu del dispositiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona durant la nit de Sant Joan és garantir una revetlla segura, garantint el civisme, la convivència i el respecte del descans dels veïns i veïnes, així com el compliment de les mesures sanitàries marcades per les autoritats competents.

La Guàrdia Urbana desplegarà un dispositiu a tota la ciutat mantenint especial atenció als espais on es puguin produir aglomeracions de persones per tal que es respecti les mesures que es marquen per fer front a l’emergència sanitària.

També es treballarà per evitar la venda no autoritzada d’aliments ni de begudes alcohòliques ni de qualsevol altre substància no permesa.

La Guàrdia Urbana mantindrà especial atenció en els indrets on es trobin llocs amb llenya, fustes o materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització i a la zona forestal del Parc de Collserola (Sarrià – Sant Gervasi, Horta –Guinardó i Nou Barris).

Aquesta nit de revetlla també s’establiran controls preventius d’alcoholèmia i drogues a tota la ciutat per prevenir possibles riscos en la conducció. Els agents podran realitzar també restriccions de mobilitat en determinades zones per evitar aglomeracions

Es treballarà per evitar i corregir comportaments que generin molèsties al veïnat i aquelles conductes que comportin una alteració de la convivència o la degradació de l’espai públic.

Durant la nit del 23 al 24 de juny, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament també posarà en marxa el seu dispositiu per tal de donar resposta a les necessitats ciutadanes. Els efectius de Bombers de Barcelona treballaran desplegats per tota la ciutat per tal d’atendre les possibles demandes que es puguin produir i augmentaran les seves dotacions d’extinció d’incendis.

Durant la nit, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, prestarà atenció a la zona forestal, perllongant el dispositiu de vigilància en aquest àmbit de la ciutat fins ben entrada la nit. En aquest sentit, el cos de Bombers recorda el perill i la necessitat de col·laboració ciutadana per evitar el llançament de pirotècnia a prop de les zones forestals de la ciutat i la prohibició de realitzar qualsevol activitat amb foc a menys de 500 metres de les zones boscoses de Collserola o Montjuïc.

Els dies previs a la revetlla de Sant Joan, des de Protecció Civil de Barcelona, servei integrat al Cos de Bombers de l’Ajuntament, es treballa la prevenció per tal d’arribar a la celebració de la revetlla amb les millors condicions de seguretat.

Amb aquest objectiu, Bombers de Barcelona realitza tasques d’inspecció, control i autorització dels locals de venda de petards i de les casetes de pirotècnica i dels seus emplaçaments per assegurar que compleixin les mesures de seguretat corresponents. Aquest any s’han autoritzat 125 punts de venda.

Una altra de les tasques que realitza el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) abans de la revetlla de Sant Joan és la d’establir les condicions mínimes per a realitzar fogueres al carrer.

Aquest any s’ha actualitzat la  normativa de fogueres de la ciutat. La nova normativa defineix tres tipus de fogueres diferents en funció de les seves característiques:

  • Foguera major: sense límit de càrrega de foc.
  • Foguera petita: amb una càrrega de foc no superior als 250 kg de fusta.
  • Foguera de peveter: amb una càrrega de fo no superior als 25 kg de fusta.

La foguera major és la única de les tres tipologia que necessita informe per part dels Bombers de Barcelona. En aquest sentit s’han validat les condicions per a l’encesa de cinc fogueres majors a la ciutat (tres i a l’Eixample i dos a Sant Martí).

  • Dispositiu a les platges de la ciutat

A diferència de la celebració de la revetlla de l’any passat, les platges de la ciutat romandran obertes durant tota la nit. Per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona ha preparat un conjunt de mesures per tal de garantir l’ús d’aquest espai respectant les mesures sanitàries i garantint la seva neteja després de la celebració per tal que els banyistes puguin accedir-hi sense problemes el dia 24 a primera hora del matí.

La Guàrdia Urbana canalitzarà els fluxos d’entrada a la platja de la Barceloneta facilitant entrada pels extrems de la platja i augmentarà la seva presència al barri  per tal d’assegurar el descans dels veïns.

A la zona litoral s’impedirà l’estacionament indegut de caravanes, autocaravanes, furgons i d’altres vehicles que es puguin utilitzar per possibles acampades, o bé com a magatzems de begudes per abastir als venedors ambulants, o bé com a elements de pernocta.

També es tindrà especial atenció a controlar la possible presència de camions o d’altres vehicles que puguin transportar equipaments destinats a l’organització de festes no autoritzades.

La calçada d’estacionaments del Passeig Marítim de la Nova Icària i Passeig Marítim del Bogatell entre Arquitecte Sert i Llacuna, i les antigues esplanades destinades a l’estacionament de vehicles corresponents a les platges de Nova Marbella i Llevant estaran tancades per evitar l’estacionament de vehicles, excepte una zona reservada per a mobilitat reduïda.

La Guàrdia Urbana i Parcs i Jardins inspeccionaran les guinguetes de la zona litoral i es permetrà que ofereixin el seu servei de restauració fins les 03:30 hores. També es treballarà per evitar la celebració de festes no autoritzades i la instal·lació d’equips de música no autoritzats als establiments, sobretot a la  zona de platges.

No es permetrà la venda ambulant no autoritzada, especialment la venda de begudes. En aquest sentit la Guàrdia Urbana vigilarà els possibles locals d’emmagatzematge de begudes destinades a la venda ambulant. També es controlarà el consum d’alcohol de forma col·lectiva a la via pública.

La Guàrdia Urbana controlarà la circulació de vehicles de dues rodes d’activitat econòmica a la zona de platges.

A partir de les 06:00 hores es procedirà, juntament amb el Cos dels Mossos d’Esquadra, i de forma coordinada amb els serveis de neteja municipals, al desallotjament i normalització de les platges de la ciutat.

  • Dispositiu de neteja

La revetlla de Sant Joan comptarà amb un dispositiu de neteja extraordinari de 429 treballadors i treballadores i 122 vehicles, que se sumaran a l’equip ordinari dels dies 23 i 24 de juny, en total 1.287 persones i 637 vehicles.

A les platges de la ciutat es fa un dispositiu específic que sumarà un total de 325 persones i 77 vehicles de servei. Perquè durant la nit es puguin dipositar els residus produïts durant la revetlla, s’instal·laran un total de 2.685 papereres, 2.130 d’envasos i 555 de resta, que completen les que hi ha fixes a la zona, 106 contenidors addicionals i 19 banyeres per a residus, 11 per a envasos i 8 per a resta. Els anys anteriors a la pandèmia després de la revetlla es van recollir prop de 20 tones de residus de les platges de la ciutat.

Els treballadors i les treballadores de neteja i recollida de residus, treballaran distribuïts en 4 sectors i començaran l’actuació a partir de les 6 hores un cop la Guàrdia Urbana hagi desallotjat les platges.

Hi haurà un total de 275 lavabos mòbils repartits a les nou platges de la ciutat.

Campanya de sensibilització

L’Ajuntament de Barcelona impulsa un seguit d’accions de conscienciació perquè les platges s’identifiquin com a espais naturals de la ciutat que cal preservar. Els plàstics i altres residus que s’abandonen a la platja, es retiren pels serveis de neteja i recollida de residus, però hi ha el risc que alguns, puguin arribar fins al mar. L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de tota la ciutadania que celebri la revetlla a la platja centenars de papereres perquè evitar l’abandonament de residus a la sorra.