Barcelona retira dues de cada tres terrasses concedides per la pandèmia

El consistori ha denegat 1.435 peticions dels restauradors per consolidar les terrasses excepcionals d'acord amb els articles de l'ordenança i les especificitats de cada districte

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Barcelona mantindrà una de cada tres terrasses extraordinàries concedides per la pandèmia de la covid-19. Segons dades del consistori, de les 3.668 terrasses extraordinàries, se n’han pogut mantenir 1.131 –574 en calçada i 557 en vorera–. En total, sumen 5.528 taules i 21.536 cadires. D’aquestes, 474 no existien abans de la pandèmia i 657 són ampliacions. De les terrasses excepcionals, 1.550 van situar-se en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans, que es van delimitar amb elements provisionals, com blocs de formigó i pivots. D’aquestes, se’n queden 495: el consistori ha tirat endavant la col·locació de plataformes obligatòries i el desmuntatge dels elements provisionals.

El consistori ha denegat 1.435 peticions dels restauradors per consolidar les terrasses excepcionals d’acord amb els articles de l’ordenança i les especificitats de cada districte. La resta de sol·licituds s’han descartat perquè presentaven defectes no esmenables o els mateixos restauradors han desistit i queden alguns casos puntuals en tràmit de resolució definitiva. El districte que suma més terrasses en aquest procés és l’Eixample, amb 346.

De les 1.550 terrasses provisionals en calçada, en els pròxims dies se n’haurà retirat 1.387, és a dir, nou de cada deu, i la previsió és que a l’abril s’hagin acabat de treure les restants i, per tant, no quedin elements provisionals a la via pública –a excepció de casos puntuals que puguin quedar pendents de recursos–. Avui dia, s’han retirat uns 2.325 blocs de formigó i 5.550 pilones, i quan acabin totes les actuacions s’hauran recuperat unes 515 places de càrrega i descàrrega, 3.750 d’aparcament de moto i 510 de cotxe.

Pel que fa a la consolidació d’aquestes terrasses a la calçada, de les 1.550, n’hi ha 550 que no han demanat mantenir-se i 426 s’han denegat perquè no s’ajustaven als requisits de l’ordenança. Totes aquestes ja s’han desmuntat i tret de l’espai públic. Les 574 restants han rebut l’autorització municipal per quedar-se i, d’aquestes, n’hi ha 79 que o bé han renunciat voluntàriament a la terrassa definitiva o bé no han sol·licitat la plataforma obligatòria i, per tant, se’n desmuntaran els elements provisionals. Així doncs, s’ha tirat endavant la col·locació de 495 plataformes obligatòries i el desmuntatge dels elements provisionals.

A finals de mes s’haurà arribat als 440 mobles-plataforma instal·lats. Els 55 restants estan pendents d’ultimar els tràmits d’instal·lació i de la disponibilitat de la plataforma per part del proveïdor i s’acabaran de muntar al llarg de l’abril.