Barcelona crea la Targeta Cuidadora per a persones cuidadores

És el resultat final de l’Estratègia de suport a les persones que cuiden familiars malalts

Ajuntament de Barcelona ha creat la nova Targeta Cuidadora, una mesura pionera que té com a objectiu principal acompanyar les persones que cuiden a la ciutat, tot oferint-los nous recursos i serveis per facilitar i reconèixer la seva tasca. De manera general, la Targeta Cuidadora servirà per accedir a recursos personalitzats adreçats a persones cuidadores, posant en valor la seva tasca imprescindible i sovint poc valorada, tot acompanyant-les i facilitant la seva activitat cuidadora, així com contribuint al seu benestar.

Dit d’una altra manera, aquesta iniciativa municipal pionera vol combatre la invisibilitat  social de les tasques de cura, les dificultats que les persones cuidadores afronten en la seva vida quotidiana i la manca d’informació, formació i suport que pateixen, així com reduir el risc d’aïllament de les persones que cuiden. En resum, es tracta d’una mesura inèdita fins ara amb un potencial de creixement notable i que vol aprofundir en la transformació de Barcelona per fer una ciutat més adaptada i permeable a les necessitats de les persones cuidadores.

Per fer-ho possible, el consistori ha ideat de manera col·laborativa amb entitats, professionals i familiars fins a 14 nous recursos i serveis gratuïts concrets dels quals podran gaudir de forma personalitzada i exclusiva les persones que sol·licitin aquesta nova Targeta Cuidadora, tot i que aquesta cartera s’ampliarà en un futur i s’adaptarà a les noves necessitats que se’n puguin detectar.

En total s’estima que hi ha unes 355.000 persones a la ciutat potencialment beneficiàries, que són aquelles que actualment tenen cura de persones malaltes, dependents, amb discapacitat o de persones grans, ja siguin les persones cuidadores de l’entorn més proper o bé treballadores de la llar.La nova Targeta Cuidadora començarà a estar operativa abans que acabi el mes de setembre, serà gratuïta i es podrà sol·licitar mitjançant un formulari que estarà properament disponible a la plataforma web www.barcelona.cat/ciutatcuidadora o bé presencialment tant a l’Espai Barcelona Cuida (Viladomat 127) com a qualsevol de les oficines de Vila Veïna que ja existeixen a la ciutat. Igualment s’ha habilitat el telèfon 93.413.21.21 del mateix Espai Barcelona Cuida per resoldre els dubtes que es puguin plantejar en la sol·licitud i obtenció d’aquesta targeta.

La Targeta Cuidadora és el resultat final de l’Estratègia de suport a les persones que cuiden familiars malalts o dependents a la ciutat de Barcelona 2019-2024. En aquest procés, la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores va proposar la creació d’una targeta específica com a mesura concreta per aconseguir que totes les persones que cuiden familiars malalts o dependents de forma no remunerada rebin el reconeixement que mereixen i el suport que necessiten, a banda també d’acompanyar les professionals d’aquest àmbit.

A la pràctica, durant tot aquest procés més d’un miler de persones han contribuït al disseny d’aquesta Estratègia i d’aquesta nova Targeta Cuidadora, ja fossin persones que cuiden en un entorn proper, representants d’entitats de persones que exerceixen la cura, treballadores d ela llar i de les cures, professionals dels serveis de salut, organitzacions i serveis d’atenció psicosocial en el domicili, col·legis professionals de medicina, psicologia, infermeria i treball social, entitats de voluntariat o bé grups de suport i d’ajuda mútua, entre d’altres.

Les 14 mesures i serveis gratuïts concrets que en un primer moment inclourà la nova Targeta Cuidadora són els següents:

  1. Canal d’informació Infocures

Com a mínim un cop al mes, les persones amb Targeta Cuidadora rebran informació personalitzada que tingui en compte els seus perfils i necessitats, així com la seva casuística particular, ja siguin notícies d’interès en l’àmbit de la cura, l’agenda d’activitats existents, informació sobre activitats físiques, culturals i de lleure o bé càpsules informatives amb informació pràctica.

  1. Assessorament especial per a persones cuidadores

S’oferirà orientació i assessorament personalitzat per poder resoldre dubtes i preocupacions que sorgeixen en el dia a dia del procés de cura, com per exemple poder assessorar en el moment del diagnòstic d’una malaltia, facilitant informació sobre l’ingrés en centres de dia o situacions de dol, entre d’altres. Aquest assessorament es podrà fer de manera presencial, telefònica o en línia a través de l’Espai Barcelona Cuida.

  1. Xarxa BCN de punts de trobada i suport a persones cuidadores

Les persones que tinguin la Targeta rebran igualment informació sobre els grups, espais de trobada i totes aquelles activitats que els hi poden ser d’interès. La informació i suport estarà adaptada en funció de l’especificitat del tipus de cura i la seva intensitat, amb un criteri de proximitat al lloc on es viu i/o es presta la cura. Especialment s’informarà sobre aquells recursos relacionats amb la millora del seu benestar emocional i físic.

  1. Suport emocional telefònic 24h

El telèfon 93.642.01.24 estarà disponible 24 hores per totes aquelles persones que disposin de la Targeta i estarà atès per persones voluntàries supervisades per un professional de la psicologia.

  1. Suport psicològic telefònic

Les treballadores de la llar i de les cures tindran accés al telèfon de suport i tractament psicològic 93.496.45.09 de dilluns a diumenge de 6.00 a 00.00 hores, que serà atès per professionals de la psicologia.

  1. Acompanyament jurídic per a la contractació de persones cuidadores

L’Espai Barcelona Cuida oferirà informació i acompanyament especialitzat per famílies i treballadores durant tot el procés de formalització d’un contracte laboral de treball a la llar, ja sigui els tràmits que s’han de fer o informació sobre com fer una nòmina, per exemple. L’objectiu és fomentar la regularització de la situació laboral, que la cura es dugui a terme en condicions justes i dignes, així com lluitar contra la precarització laboral, la segmentació del mercat laboral i la feminització de les pobresa o les dobles jornades.

  1. Jo t’acompanyo

S’oferirà un programa específic d’orientació, suport i escolta a la persona cuidadora en funció del tipus de cura que presta. Inicialment es treballarà amb l’Associació de Familiars amb malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) i l’Associació Contra el Càncer (ACC), i seran persones voluntàries que han passat pel procés d’una situació similar les qui faran la prestació a la persona cuidadora que ho sol·liciti. El programa està pensat sobretot per les primeres etapes de la cura, que moltes vegades cal afrontar de manera sobtada. Aquest acompanyament es podrà fer de manera telefònica i en línia, però té una dimensió presencial molt important a partir de l’Espai Barcelona Cuida o bé a partir de les unitats territorials Vila Veïna.

  1. Pren-te un descans

Igualment es posarà en marxa de manera inicial amb l’AFAB i l’ACC un programa adreçat a persones cuidadores sobrecarregades perquè disposin de moments de respir, d’oci i de descans mitjançant l’accés a serveis oferts per entitats especialitzades.

  1. Àmbit sanitari

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona participa facilitant l’activació de serveis que puguin suposar una millora en el suport i en l’experiència de les persones cuidadores a les seves instal·lacions. La intenció és estendre aquesta experiència de manera progressiva a la resta d’hospitals de la ciutat.

  1. Farmàcies

També s’iniciarà amb un programa que començarà a La Marina i a Trinitat Vella. La intenció es oferir gratuïtament les persones grans cuidadores, sobrecarregades o en situació de vulnerabilitat un sistema personificat de dosificació per tal de revisar la seva farmaciola i acompanyar-les en aquest procés, incloent xerrades beneficioses com ara el bon ús dels medicaments i el dolor i l’insomni, per exemple, amb la voluntat igualment que s’estengui progressivament a la resta de farmàcies comunitàries associades a les zones Vila Veïna.

  1. Biblioteques

Inicialment a dues biblioteques de la xarxa municipal, la Jaume Fuster i la de Vilapicina i La Torre Llobeta, amb l’objectiu igualment que s’estengui a la resta de la ciutat de manera progressiva, aquests equipaments oferiran atenció personalitzada a les persones cuidadores com poden ser l’accés gratuït al servei de préstec de llibres a domicili o bé informació sobre el fons específic existent de llibres i material audiovisual vinculats a la cura.

  1. Mercats

A través de la Targeta Cuidadora les persones rebran informació sobre el servei de venda en línia i el servei de repartiment a domicili, així com les condicions d’accessibilitat de cadascun dels mercats més propers. A més a més, els 39 mercats municipals habilitaran unes hores tranquil·les durant els matins dels dimecres perquè les persones cuidadores puguin fer la compra de manera més tranquil·la i fins i tot acompanyades de les persones que cuiden. Durant aquestes hores, per exemple, es desconnectarà el fil musical, s’aturarà l’ús de la megafonia als establiments, s’apagaran les pantalles digitals i es reduirà la intensitat lumínica i l’ús de màquines que provoquen sorolls, entre d’altres.

  1. Àmbit esportiu

Es desenvoluparà una línia d’activitat específica ‘Cuidat als Parcs’ amb pràctiques esportives a l’aire lliure per millorar el benestar de les persones cuidadores. En segon terme, en dues zones de la ciutat properes a les unitats territorials de Vila Veïna s’oferiran avantatges en l’accés als equipaments esportius municipals per a persones cuidadores.

  1. Mobilitat

S’oferirà a les persones en situació de sobrecàrrega la possibilitat de fer una aturada transitòria d’aproximadament 10 minuts per acompanyar a les persones que cuiden, pujar-les i assistir-les als seus domicilis o bé als serveis especialitzats com poden ser els centres sanitaris o de dia.

Barcelona ciutat cuidadora

La creació de la Targeta Cuidadora situa Barcelona com a referent en la promoció de l’àmbit de la cura i en l’aposta per fer de la ciutat un referent internacional en aquest àmbit. Ara bé, aquesta no és la primera mesura que es posa en marxa en aquest sentit, com demostra la posada en marxa durant l’abril del 2019 de l’Espai Barcelona Cuida i que des de la seva obertura l’any 2019 ha atès gairebé 10.000 persones usuàries i ha sistematitzat en un únic punt la informació i assessorament sobre els 1.261 recursos relacionats amb la cura que existeixen a la ciutat.

A més a més, el projecte ‘VilaVeïna. Posant la vida al centre’ i que es va crear ara fa un any comptarà a partir de la propera setmana amb sis nous punts oberts a la ciutadania amb l’objectiu de visibilitzar i acompanyar el procés de cura i promoure la coresponsabilitat en aquest àmbit. Els 10 punts en total, que arribaran a una població d’unes 320.000 persones en total, se seguiran estenent durant els propers mesos per diferents barris de la ciutat tindran un paper clau en el desplegament de la Targeta Cuidadora.

Estimació del volum i biaix de gènere

Un estudi de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) situa el públic potencial de la Targeta Cuidadora en 355.000 persones beneficiàries, una xifra que inclou totes les persones cuidadores identificades mitjançant l’Enquesta de Salut de Barcelona amb independència de si les cures es produeixen a dins o fora de la llar i de la seva intensitat. En aquesta xifra hi ha incloses les aproximadament 33.000 persones que es calcula que treballen com a professionals de la cura, ja siguin les 4.500 treballadores del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), les 26.150 treballadores de la llar assegurades o bé les 2.500 treballadores de la llar i cures que s’estima que fan la seva feina de manera irregular a la ciutat.

Ara bé, d’entre aquestes 355.000 persones, l’estudi de l’IERMB calcula que hi ha 178.000 persones que exerceixen tasques de cura amb una intensitat i dedicació més grans, la qual cosa inclou les 160.200 persones cuidadores no professionals que es troben a la pròpia llar o bé les 18.000 persones que dediquen 20 hores o més a la setmana a treballar en una llar que no és la pròpia. Això vol dir que prop del 13,3% de la població de 16 anys o més resident a Barcelona es troba en aquesta situació d’exercir tasques de cura amb una intensitat i dedicació superior.

Les xifres de l’informe destaquen igualment que aproximadament una de cada quatre dones barcelonines es poden considerar cuidadores no professionals (24,4%), independentment de la intensitat amb la qual exerceixen la seva tasca, una proporció que en el cas dels homes és lleugerament inferior (21,7%). Igualment, entre les persones cuidadores no professionals, el percentatge de dones augmenta fins al 56,2%. Pel que fa a les persones cuidadores que sí són professionals, aquest percentatge s’enfila fins a prop del 95%.