Barcelona subvenciona les entitats que tenen cura de colònies de gats

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

La Comissió de Govern de l’Ajuntament ha aprovat la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions del Departament de Protecció dels Animals, per a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i gestió de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona per a l’any 2022. Es preveu destinar-hi una partida de 160.000,00 euros, com l’any passat i s’estableix un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils des de la publicació de la Convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) .

La tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha posat en valor “aquest model de col·laboració estable amb les entitats que permet tenir cura de les colònies, l’esterilització i el foment de l’adopció dels gats de carrer per part d’entitats especialitzades”. “Agraïm la tasca imprescindible que fan i que ens ajuda a garantir la convivència d’aquests animals en l’entorn urbà”, ha dit Bonet.

El reconeixement de les colònies de gats i de la seva protecció arranca de lluny.  El 2012, la Declaració Municipal pels Drets dels animals reivindicà en el seu punt cinquè: “Tot animal salvatge nascut en llibertat té dret a continuar lliure i a ésser respectat en el seu propi medi o hàbitat natural”.

Seguint aquest camí, el programa de control de les colònies de gats es va iniciar al 2003, arran de l’aprovació per part del Plenari Municipal del no sacrifici d’animals a la ciutat, i es desenvolupa a través de les entitats que anualment opten als ajuts municipals. L’objectiu del programa, a través del mètode CER (Captura Esterilització i Retorn), és consolidar el control de colònies a la ciutat, disminuir la cabana de gats i actuar en els espais on es produeixen nous abandonaments. Des del 2014 la població de gats està controlada i força estabilitzada. A Barcelona, hi ha unes 640 colònies controlades, amb gairebé 7.300 gats.

Actualment hi ha 13 entitats que gestionen colònies de gats en el marc del programa subvencionat  per l’Ajuntament de control de colònies de gats urbans:

  • Progat
  • Fundació Silvestre
  • Barcelona Gat i Gos
  • El jardinet dels Gats
  • Gats de l’Espigó  de la Barceloneta
  • Degats
  • Universigats
  • Ubgats
  • Gats de Gràcia
  • Entregats
  • Rescat
  • Gats de Reg
  • Gats Lliures del Poble Nou

Les persones voluntàries que gestionen colònies d’aquest programa estan acreditades amb el Carnet de Gestores de Colònies de Gats, que emet el Departament de Protecció dels Animals des del 2014, en el marc de la formació anual que s’organitza a tal efecte.  Enguany, per primera vegada, aquesta formació s’està duent a terme en curs en format virtual.

Les entitats interessades a rebre subvencions han de participar, com a mínim, en dues zones

La convocatòria d’ajuts aprovada preveu que les propostes seran avaluades per una Comissió de Valoració. Amb una puntuació màxima de 100 punts es tindrà en compte el projecte presentat, el grau d’arrelament i experiència en la zona on es proposa actuar amb la població de gats, així com la xarxa de voluntariat que puguin acreditar i que estigui disponible per atendre les colònies. També es valoraran les accions de promoció de la convivència entre espècies i de biodiversitat que pugui dur a terme l’entitat.

L’àmbit de la convocatòria es divideix en onze zones territorials de la ciutat de Barcelona (els deu districtes i la Zona Franca) Les entitats interessades estan obligades a participar, com a mínim, en dues zones i hauran de presentar un projecte per cadascuna de les zones a les que vulguin optar.

Els conceptes que poden ser objecte de subvenció s’han ampliat respecte de les anteriors convocatòries, per incloure despeses vinculades no només a les esterilitzacions sinó a la cura general del bon estat de la colònia i de  l’entorn. Són les següents:

  • Esterilitzacions (factures veterinàries d’esterilitzacions quirúrgiques)
  • Menjar específic per facilitar la captura
  • Cures derivades de l’esterilització (factures veterinàries)
  • Material de captura (gàbies)
  • Despeses veterinàries bàsiques i urgents
  • Desparasitacions
  • Vacunacions
  • Visites i Cirurgia per processos que comprometin greument la salut de l’animal
  • Cura de l’entorn i infraestructures de les colònies
  • Alimentació (pinso)
  • Habitacles pels gats
 • Materials per la colònia; abeurador, menjadors i similars