Barcelona farà una inversió milionària per l’aïllament sonor als habitatges

Serà per als habitatges situats a les Zones Acústicament Tensionades

Pla tancat de gent en un carrer de Gràcia en la primer divendres sense toc de queda. Imatge del 21 d'agost de 2021. (Horitzontal).

L’Ajuntament de Barcelona invertirà 1 milió d’euros per a la millora de l’aïllament acústic de les llars situades a les Zones Acústicament Tensionades.

Un total de 500.000 euros provenen de la inversió per a rehabilitació energètica impulsats per l’Ajuntament de Barcelona amb l’aportació dels fons Next Generation de la Unió Europea. A aquestes ajudes ara s’hi sumen ara 500.000 euros més que el Consorci d’Habitatge invertirà per subvencionar la rehabilitació de finestres i reduir l’impacte sonor dels habitatges plurifamiliars o unifamiliars dels veïns i veïnes residents a les Zones Acústicament Tensionades i, en concret, en les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN).

Les subvencions tenen l’objectiu de substituir o adequar les finestres de les façanes principals d’aquests edificis per reduir els efectes de la contaminació acústica a les llars. D’aquesta manera, els veïns i veïnes de les zones tensionades podran acollir-se als ajuts per a la rehabilitació de l’Ajuntament com ja fan les veïnes de les Zones Acústiques de Règim Especial (ZARE) i de les zones afectades per trànsit intens com les zones C3 (Carrers Aragó, Balmes, Tarragona i Passeig Colom, entre d’altres), obtenint ajuts a la inversió atenent les seves circumstàncies concretes. Les subvencions les podran demanar les comunitats de veïns a partir del proper mes de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.

Es podran demanar ajuts d’entre 30.000 a 50.000 euros per edifici, en funció del nombre d’habitatges existents, amb un màxim de fins a 3.000 euros per habitatge. El termini màxim per iniciar les obres no podrà excedir dels 4 mesos una vegada demanada la subvenció i s’hauran d’executar en un màxim de 8 mesos. Les sol·licituds es tramitaran per ordre d’entrada en el registre.

Aquesta nova línia d’ajuts forma part de l’estratègia de rehabilitació de la ciutat que està desenvolupant l’Ajuntament de Barcelona.