Barcelona inicia els tràmits per remodelar els ascensors del carrer Telègraf

El projecte de remodelació es redactarà durant aquest any i les obres s’ executaran al 2022

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per la redacció del projecte executiu de millora, remodelació i posterior manteniment dels dos ascensors inclinats del carrer Telègraf, al districte d’Horta-Guinardó. L’actuació té un pressupost de 685.392,39€  (IVA inclòs). L’objectiu és  millorar el servei oferint les màximes garanties de seguretat per a l’usuari. Es treballa per dur a terme el projecte al llarg del 2021 i  executar les obres al 2022.

Els objectius de la intervenció són els següents: 

  • Millorar la fiabilitat i la disponibilitat dels ascensors: es faran les actuacions necessàries per resoldre les incidències que es produeixen i que afecten negativament a la disponibilitat dels ascensors inclinats (avaries de portes, trencament de rodes, etc..).

  • Actualitzar els ascensors inclinats a les noves exigències tècniques: millorar l’accessibilitat, incrementar senyals amb la plataforma de telecontrol, instal·lar analitzadors de xarxes, etc.

  • Millorar el procés de manteniment: implementació de millores orientades a reduir el temps d’execució de reparacions i optimitzar el procés de manteniment preventiu.


El projecte de remodelació inclou les següent intervencions: 

  • Reconstrucció i millora de les guies de cabina i contrapès.
  • Substitució del tren de rodes del contrapès.
  • Substitució del grup tractor amb nou sistema de frens i de la maniobra de l’ascensor.
  • Protecció de les cabines en estat de repòs amb instal·lació de marquesines.
  • Noves portes a la cabina i als embarcaments.
  • Instal·lació de paviments tàctils i dispositius sonors per invidents.


L’Ajuntament de Barcelona treballa des de fa anys per millorar les condicions d’accessibilitat en els barris amb pendents pronunciats, especialment als barris de muntanya. L’orografia de la capital catalana fa imprescindible optimitzar, millorar i incrementar aquest tipus d’instal·lacions per ajudar als ciutadans a moure’s amb rapidesa i amb comoditat.

Actualment la ciutat compta amb una completa xarxa d’escales mecàniques, ascensors verticals i ascensors inclinats a l’espai públic que permeten salvar els desnivells i assolir dreceres entre àmbits que estan molt distanciats o en els quals és complicat d’accedir-hi. La xifra d’aquestes infraestructures de mobilitat i accessibilitat puja fins a 138 a tota la ciutat: 90 escales mecàniques, 43 ascensors verticals i 5 ascensors inclinats, que mouen 21.000.000 persones a l’any.