Barcelona incorporarà aquest any 260 agents a la Guàrdia Urbana

245 aspirants a agents de la Guàrdia Urbana comencen el curs a l’Escola de Policia de Catalunya

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Guàrdia Urbana de Barcelona comptarà properament amb 260 nous i noves agents provinents de la 95a promoció del cos de policia i que van superar les oposicions convocades per l’Ajuntament de Barcelona el mes de juny de l’any passat. D’aquests 260, 245 han iniciat aquesta setmana el curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Els 15 restants ja havien realitzat el curs anteriorment.

Un cop hagin complert els dos cursos de l’Escola de Policia, iniciaran la fase de pràctiques a les diferents unitats territorials del cos de policia barceloní acompanyats d’altres agents amb més experiència. Un cop superat un any de servei seran nomenats i nomenades agents del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona com a funcionaris de carrera. Els nous agents es destinaran a fer tasques de proximitat al carrer, enfortint el contacte i l’atenció amb els ciutadans.

Més del 40% són dones (105), donant compliment al compromís de l’Ajuntament de Barcelona de d’introduir la reserva de places per a dones a les seves convocatòries de Guàrdia Urbana, després de la modificació de la Llei de Policies Locals, amb l’objectiu que s’introduís una quota de gènere i a la vegada salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública, com a eina més eficaç per poder equilibrar la presència de gèneres masculí i femení entre la plantilla, actualment molt majoritàriament esbiaixada a favor dels agents homes.

Està previst que aquest any es convoquin 150 noves places d’agent de la Guàrdia Urbana (114 places aprovades ara i les desertes que es cobriran de processos anteriors) amb què se superaran els 3.500 agents al cos, la xifra més elevada de la història, i que dóna compliment a un dels acords de Govern més destacats del mandat. Els processos selectius continuaran incorporant criteris per tal que el cos sigui cada cop més un reflex de la societat barcelonina. Així s’inclouen mesures ja implementades en anteriors convocatòries per afavorir la incorporació de més dones a la Guàrdia Urbana i per la inclusió de la diversitat com a actiu al cos, considerant com a mèrits el coneixement de la llengua anglesa, el xinès, l’àrab i l’urdú així com la possibilitat d’incorporar-ne altres (francès, alemany i italià).