Barcelona construeix un nou pas sota el Pont dels Dos Ulls de Vallbona

L’actuació té una durada de 8,5 mesos i una inversió de 2’1 milions d’euros, i forma part del Pla de Barris de la Zona Nord

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Ja estan en marxa les obres de construcció d’un nou pas al carrer Oristà comprés entre el carrer de la Torre Vella i la plaça Primer de Maig, tram conegut popularment com a Pont dels Dos Ulls, al barri de Vallbona de Barcelona. La previsió de finalització de les obres, d’una durada de 8,5 mesos, és maig de 2024. La inversió en aquesta intervenció és de 2,1 milions d’euros, i s’emmarca en el projecte Agrovallbona, de transformació d’aquest barri de Barcelona, sota el paraigua del Pla de Barris de la Zona Nord.

Fins ara, aquest tram ha estat un únic pas inferior d’ús mixt, vianants i vehicles, mitjançant semàfors als dos costats. Aquesta obra materialitzarà una nova connexió dins el barri i, en primera instància i fins que s’aprovi la modificació del planejament urbanístic de la zona, tindrà un ús exclusiu per a vianants. El pas actual es mantindrà per l’ús de vehicles i bicicletes.

Aquesta actuació per a la creació d’un nou pas ha estat una reivindicació històrica del moviment veïnal del barri per tal de garantir les condicions de seguretat en un punt que connecta els dos nuclis principals del barri i que també és zona de pas a peu per arribar al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac.

L’actuació inclou, per una banda, l’execució de l’estructura que habilitarà un nou pas inferior sota la línia ferroviària, i per una altra la urbanització provisional de l’entorn que permet l’ús de la nova connexió generada. Així doncs, es generarà una nova zona de parterres amb renovació de l’enllumenat i el mobiliari urbà.

La nova estructura estarà conformada per un calaix de formigó armat de secció interiors lliure d’11 metres d’amplada per 6,1 metres d’alçada i una llargada de 13,30 metres en la llosa superior i 17,48 metres en la inferior. El calaix es construirà in-situ i es col·locarà mitjançant l’empenta de l’estructura amb gats hidràulics recolzats sobre un mur auxiliar d’empenta. Per tal de dur a terme la clava és necessari l’estintolament de les vies ferroviàries.

L’empenta del calaix sota la línia del ferrocarril permet que els treballs es duguin a terme sense la interrupció del servei ferroviari en cap de les vies del ferrocarril. A més la presència d’un emplaçament adjacent lliure permet no haver de realitzar desviaments ni talls de trànsit addicionals per a la construcció i empenta del calaix.

Inicialment, el pas habilitat serà per a vianants. Un cop s’aprovi la modificació de planejament i es reordenin els vials de Vallbona, s’invertiran els passos i el pas antic quedarà per a vianants mentre que el pas nou s’habilitarà per a la circulació de vehicles.