Barcelona aprova un paquet de 1.435 places d’oferta d’ocupació pública

Aquesta oferta de places permetrà a l’Ajuntament estabilitzar els llocs de treball de gairebé el 100% dels interinatges estructurals de l'organització en les properes convocatòries

Ajuntament de Barcelona. Imatge d'arxiu

La Comissió de Govern ha aprovat un paquet de 1.435 places d’oferta d’ocupació pública. D’aquestes, 1.019 places són de consolidació de personal interí i 381 de taxa ordinària, resultat de les baixes i jubilacions de 2020 i que es distribueixen entre els diferents sectors i categories.

Es tracta d’una gran oferta de places que han de permetre avançar cap a una reducció dràstica de la temporalitat en els llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona.

Amb aquesta oferta d’ocupació l’Ajuntament ha inclòs especialment els i les professionals de les àrees relacionades amb serveis socials, educació i gestió i administració de l’organització, que són les que acumulen més temporalitat dins de la plantilla de l’Ajuntament.

Les places de consolidació són les de treballadors i treballadores interines amb contractes anteriors a l’1 de gener de 2018 i s’emparen en la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública aprovada el 28 de desembre. Aquesta oferta de places permetrà a l’Ajuntament estabilitzar els llocs de treball de gairebé el 100% dels interinatges estructurals de l’organització.

La creació de places de taxa ordinària que són les que es creen segons les baixes i jubilacions que cal cobrir ve emparada per la LPGE 2021 que permet afegir un increment del 20% de places a les baixes produïdes de treballadors i treballadores essencials del 2020 i un 30% en el cas de les de la Guàrdia Urbana.

Pel primer tinent d’Alcaldia, Jaume Collboni aquesta oferta de places “dona compliment a un doble objectiu. D’una banda, l’estabilització de la plantilla de l’Ajuntament, posant fi a la temporalitat i consolidant uns equips que són exemple de servei públic, com s’ha demostrat durant els mesos més durs de la pandèmia. De l’altra, avançant en el compromís d’ampliació del cos de la Guàrdia Urbana per millorar la seguretat a la nostra ciutat, com vam anunciar a l’inici de mandat i com hem vingut fent en les successives convocatòries.”

A la Guàrdia Urbana hi haurà amb la convocatòria de 2022 un increment total de 150 agents (114 places aprovades ara i les desertes que es cobriran de processos anteriors) amb què se superaran els 3.500 agents al cos, la xifra més elevada de la història, i que dóna compliment a un dels acords de Govern més destacats del mandat. Els processos selectius continuaran incorporant criteris per tal que el cos sigui cada cop més un reflex de la societat barcelonina. Així s’inclouen mesures ja implementades en anteriors convocatòries per afavorir la incorporació de més dones a la Guàrdia Urbana i per la inclusió de la diversitat com a actiu al cos, considerant com a mèrits el coneixement de la llengua anglesa, el xinès, l’àrab i l’urdú així com la possibilitat d’incorporar-ne altres (francès, alemany i italià).

Distribució de l’oferta pública d’ocupació del 2021

Oferta Pública d’estabilització de l’ocupació temporal de 1.054 places en règim funcionarial:

91 places de Gestió d’Administració General
171 places d’Auxiliar Administratiu/va
61 places de Subaltern/a (Agrupacions professionals)
3 places de TS Arquitectura i Enginyeria
27 places de TS Arquitectura
16 places de TS Enginyeria
3 places de TS Ciències
4 places de TS d’Art i Història
12 places de TS Arxivística
39 places de TS Professor/a d’Educació Secundaria
7 places de TS Professor/a d’Arts Plàstiques i Disseny
15 places de TS Psicologia
2 places de TS Pedagogia
56 places de TS Informació
80 places de TS Dret
57 places de TS Gestió
16 places de TS Economia
10 places de TS Organització
1 plaça de TS Informàtica
15 places de TS Tecnologies de la Informació i Comunicació
11 places de TM Tecnologies de la Informació i Comunicació
30 places de TM Arquitectura
24 places de TM Enginyeria
52 places de TM Treball Social
73 places de TM Educació Social
18 places de Mestres
1 plaça de Mestre Taller d’Arts plàstiques i Disseny
13 places de Professor/a Tècnic/a de FP
4 places de TM SPEIS
94 places d’Educador/a d’escola Bressol
13 places de T. Aux. Activitats Socials
8 places Conductor/a
2 places TM Sanitat
1 places TM Fisioteràpia
12 places TM Informàtica
7 places Professor/a d’orquestra i banda
4 places Tècnic/a auxiliar/especialista d’educació especial

Taxa ordinària 381 places:

35 places de Gestió d’Administració General
26 places d’Auxiliar Administratiu/va
12 places de TM Arquitectura
15 places de TM d’Educació Social
6 places de TM Treball Social
23 places de TM Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
22 places de Mestres
7 places de TS Arquitectura
8 places de TS Economia
8 places de TS Gestió
29 places de TS Psicologia
12 places de TS Dret
13 places de TS Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
22 places de TS Professor/a d’Educació Secundaria
114 places d’Agent de la Guàrdia Urbana
4 places d’Intendent/a de la Guàrdia Urbana
5 places d’Inspector/a de la Guàrdia Urbana
11 places de Bomber/a
5 places d’Ajudant de Serveis Auxiliars
2 places de TS Salud Pública
2 places de T. Auxiliar d’Institucions Culturals