Barcelona aposta per sancionar els amos de gossos que no recollin els excrements

Vilà recomana fer una campanya de concienciació ciutadana per mantenir els carrers nets

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha apostat aquest dimecres perquè la Guàrdia Urbana sancioni els amos de gossos que no recollin els excrements. Vilà considera que cal estudiar una “actuació contundent i exemplar” per tal de fer complir l’ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals. Al seu parer, sense la sanció difícilment s’aconseguirà una millora en l’estat de neteja de les vies i els espais públics. També recomana fer una campanya de concienciació ciutadana en aquest sentit, amb publicitat i presència d’agents cívics. La síndica ha inclòs aquestes propostes en una recent resolució on considera que l’actuació municipal en aquesta qüestió és “insuficient”, ja que les queixes dels ciutadans són continuades.
L’última reclamació que ha rebut la síndica es refereix als voltants dels Jardins de la Indústria. Vilà considera que el problema no és el nombre de gossos a la ciutat, sinó el comportament incívic de les persones que els passegen.