Dimecres, 24 d'abril de 2024
És notícia

Avança la transformació de l’àmbit de l’AEG a Terrassa

Avatar photo

El grup Acciona Inmobiliaria promourà un projecte residencial en aquest terreny de més de 60.000 m2

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, celebrada ahir dilluns a la tarda, va acordar elevar al Ple ordinari del mes de gener l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla de Millora Urbana (PMU), promogut per la mercantil Acciona Inmobiliaria, que és la propietària majoritària del sòl d’aquest àmbit. La proposta també recull l’informe de les al·legacions rebudes durant els dos mesos en què el document va estar en exposició pública, obert després que la Junta de Govern del 2 de juliol de 2021 aprovés inicialment la proposta. Pel desenvolupament futur d’aquest àmbit, encara queda pendent l’aprovació dels projectes de reparcel·lació i la nova urbanització, que es preveu es faci en el decurs d’aquest any.

El regidor d’Urbanisme i Arquitectura, Carles Caballero, explica que «en aquest mandat hem treballat per tenir una ciutat urbanísticament cohesionada i una de les línies d’actuació ha estat transformar els antics vapors industrials, com hem fet amb Sala i Badrinas i com fem en aquest sector de l’antiga fàbrica l’AEG, ja que aquestes antigues indústries, que estaven pendents de desenvolupar urbanísticament a la ciutat, trencaven la cohesió interna dins els barris. Sobre aquest àmbit de l’AEG, el regidor afegeix que «en aquest sector l s’emplaçaran nous usos per revitalitzar els teixits de l’entorn del barri d’Ègara, conservar edificis patrimonials i crear noves reserves de sòl per a espai lliure públic i equipaments”.

Aquests terrenys de l’antiga fàbrica de l’AEG, situats al barri d’Ègara, formen part d’un sector d’iniciativa privada, segons recull el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Es tracta d’un àmbit de 60.279 m2, que està delimitat per l’avinguda de Jaume I, la carretera de Castellar i els carrers de les Cosidores (l’antic carrer d’en Josep Tapiolas) i del Periodista Grané.

La transformació d’aquest sector és un dels projectes estratègics que s’ha desenvolupat aquest mandat per tal de reconvertir els buits urbans que hi ha dins la trama urbana. Per tirar-ho endavant, l’Ajuntament ha propiciat l’actualització del PMU de l’any 2006, per transformar aquest antic enclavament industrial i dinamitzar la zona del nord-est de la ciutat, amb l’enderroc de les edificacions que no estaven protegides; la construcció de l’escola Nova Electra i la preservació i rehabilitació dels immobles de valor patrimonial que hi ha dins l’àmbit, i també la urbanització parcial dels carrers del Moviment Obrer i dels Motors. La Modificació del PMU que ara es tramita no canvia l’edificabilitat total del sector, com tampoc el nombre total d’habitatges ni la proporció de sostre residencial i dels usos terciaris. En canvi, augmenta les reserves de sòls destinades a equipaments, perquè la parcel·la tingui façana a la carretera de Castellar, suprimeix l’obligatorietat d’implantar un sistema de recollida pneumàtica de residus i redueix l’alçada màxima admesa dels edificis que donen a l’avinguda de Jaume I perquè tinguin una imatge més homogènia i integrada i augmenti l’assolellament de l’interior del sector i de l’escola Nova Electra.

Ordenació de l’àmbit

L’ordenació que proposa aquest PMU s’estructura en tres grans zones: la primera, amb façana a l’avinguda de Jaume I, és on es preveuen els edificis amb major alçada, i on es concentrarà habitatges i activitat comercial; la segona, que ocupa la zona central del sector, contempla construir petits conjunts residencials d’alçada mitjana i; la tercera i última, preveu la reserva per a equipaments a la zona del carrer de les Cosidores. La modificació destina 61.287 m2 de sostre per a la construcció d’habitatges i en preveu un màxim de 785, dels quals 213 seran de protecció oficial. D’altra banda, la ciutat incorporarà 33.903,7 m2 de sòl públic, que correspon al 56,2% de la superfície total de l’àmbit, per a vialitat -carrers-, espais verds i equipaments, entre els quals es troba l’escola Nova Electra.
Pel que fa a les al·legacions, s’ha presentat un únic escrit d’al·legacions en nom de les persones i entitats que integren la comissió de l’AEG, que conté 21 sol·licituds, i de les quals l’Ajuntament n’ha estimat cinc, que han quedat recollides i incorporades al document que ara s’aprova. Aquestes fan referència a la creació d’una servitud de pas entre el nou passeig central i el barri d’Ègara a través de l’equipament; al compromís de prendre mesures per evitar la saturació de la xarxa de sanejament; a garantir el sostre comercial a les plantes baixes dels edificis que afronten a l’avinguda de Jaume I; a ampliar les hores d’estudi de l’assolellament especialment corresponent als dies de l’any més desfavorables i amb menys radiació solar, i a incorporar a la modificació del PMU un apartat on s’expliquin els canvis respecte l’aprovació inicial i el tractament de les al·legacions.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

Alerta groga per gelades a Catalunya

Notícia següent

Aigües de Reus incorpora el codi QR per informar la ciutadania de les obres en curs

Notícies relacionades