Santa Coloma de Gramenet inicia la renaturalització del Besòs

Es generaran llacunes per afavorir la biodiversitat al marge dret del riu i es farà un espai d'educació ambiental

El tram del riu Besòs on es fan els treballs de renaturalització. ACN

El riu que durant molts anys va ser una claveguera a l’àrea metropolitana de Barcelona és cada vegada més a prop de recuperar tot el que li ha pres la intervenció humana. Ara fa 22 anys, el Besòs ja va recuperar-se com a infraestructura verda, amb la posada en marxa del parc fluvial, però ara es viu un nou punt d’inflexió. Aquest gener s’han iniciat els treballs de renaturalització en el tram de Santa Coloma de Gramenet. L’objectiu és millorar-ne la biodiversitat, augmentar la resiliència de l’ecosistema fluvial i millorar les condicions per al desenvolupament de la fauna. En aquest sentit, la primera fase de renaturalització preveu la generació de llacunes al marge dret del riu i la creació d’un gran espai d’educació ambiental visitable.

Aquesta llacuna didàctica serà una gran aula ambiental a l’aire lliure pensada per a famílies, escoles i també estudiants universitaris. Es crearan diferents itineraris pedagògics integrats en l’ecosistema fluvial per facilitar l’observació i el coneixement dels diferents hàbitats i espècies que hi ha al riu.

Aigües amunt, el projecte reserva un espai per a la generació d’hàbitats on es pugui protegir la intimitat de les espècies i que aquestes es puguin desenvolupar d ela manera més natural possible. El director del projecte, Tomás Carrión, detalla que s’han projectat diferents espais llacunars en voltats de vegetació autòctona.

En aquest sentit, el projecte de renaturalització del riu Besòs preveu també estudiar la millor manera d’eradicar de l’entorn fluvial la canya americana, que és una espècie vegetal “exòtica i invasora”. En el seu lloc s’hi plantarà canyís (phragmites communis) i aloc. “Reproduïm amb intervenció humana el que la natura faria de manera natural”, detalla Carrión.

Amb aquesta intervenció es preveu que les poblacions de peixos, amfibis i rèptils es desenvolupin amb plenitud i esdevinguin alhora font d’alimentació per a ocells i mamífers que ja hi ha a la zona. En aquest sentit, un dels objectius ambientals del projecte és també consolidar la presència de la llúdriga al tram final del riu Besòs.

El director del projecte explica que les comunitats vegetals i animals dels rius mediterranis són capaces d’absorbir l’impacte del canvi climàtic de millor manera que els espais excessivament transformats. Amb aquest projecte Carrión detalla que es busca “recuperar l’estructura del que seria en un estat natural l’ecosistema fluvial d’un riu mediterrani”.

En una segona fase, el projecte farà el salt també al marge esquerra del riu per “connectar” el Besòs amb el parc de Can Zam i posteriorment es treballarà en la transformació del tram del riu que s’endinsa a Montcada i Reixac. Segons el calendari de treball, la renaturalització es completaria el 2027.