Noves intervencions de millora de l’espai públic a Gavà Mar

Comença la remodelació integral del carrer de Palafrugell per millorar-ne l’accessibilitat i preservar la pineda

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

Aquesta setmana han començat les obres que convertiran el carrer de  Palafrugell en una via més sostenible i accessible. Aquesta intervenció suposa  la represa del Pla d’ordenació de l’espai públic a Gavà Mar. Un pla que el  2019 va donar el tret de sortida amb la reforma del carrer de Llançà, junt amb el  tram final de l’avinguda d’Europa, i del carrer Arenys, que es van convertir en  vies de plataforma única, on vianants i vehicles comparteixen espai. Uns  carrers pacificats i d’àmbit residencial, que donen continuïtat a la pineda  natural de les parcel·les privades.

En una visita d’obres, l’alcaldessa Gemma Badia, ha destacat la importància  d’aquesta intervenció: “Després d’un endarreriment per raons tècniques,  finalment hem pogut iniciar la remodelació del carrer Palafrugell, un vial  molt transitat ja que dóna accés, no només a la platja sinó també a  l’institut escola”. Davant l’inici del curs escolar i atès que les obres  s’allargaran durant quatre mesos, Badia ha demanat “paciència a pares,  mares, professorat, és a dir, a aquelles persones que tindran un accés  diari i que hauran d’agafar una ruta alternativa per arribar-hi. Però aquesta  és una obra molt necessària per accessibilitat i per solucionar  l’aixecament del carrer que provoquen les arrels dels arbres”.

Amb una inversió de 292.566,88 € l’actuació al c. Palafrugell seguirà els  mateixos criteris quant a qualitat de l’espai públic, accessibilitat, millora  d’enllumenat amb criteris d’eficiència energètica i soterrament de serveis , si  bé tindrà un tractament diferenciat. El carrer mantindrà la secció regular:  calçada i vorera segregades i a diferent nivell, voreres a banda i banda de  2 metres d’ample, i una única filera d’aparcament.

L’obra permetrà emfatitzar l’atmosfera de la pineda donant continuïtat als  arbres de les parcel·les privades sobre els carrers. Per fer-ho es preservaran  la pràctica totalitat dels pins actuals (es traurà un exemplar), i es  plantaran tres de nous. Es millorarà el sòl, amb la instal·lació de barreres  antiarrels que evitin aixecaments de calçada i voreres, i un nou paviment de  tonalitats terroses que evocaran els colors i la textura del sotabosc de la pineda  o de les dunes del litoral.

També es renovarà l’enllumenat amb la instal·lació de noves llumeneres amb  led per millorar l’eficiència i rebaixar el consum, i se soterraran les línies  elèctriques i de telefonia.

Afectacions 

Les obres del carrer Palafrugell tindran una durada estimada de 4 mesos,  que comportaran restriccions en la circulació rodada, que estaran  degudament senyalitzats.

Fins al 6 de setembre, quedarà tallat el tram comprés entre els carrers Cunit i  Tellinaires.

A partir d’aquesta data, fins a la finalització dels treballs, es tallarà tot el vial,  així com el carrer Cunit, entre Amposta i Palafrugell.

L’accés en vehicle a l’Institut Escola Gavà Mar i al Centre de Serveis Gavà  Mar haurà de fer-se pel carrer Tamarit, o bé pel carrer d’Amposta.  Durant tota l’obra es garantiran els itineraris per als vianants, així com  l’accés dels vehicles als guals.

Nova il·luminació al Pont del Silvi’s 

L’inici de les obres de reurbanització del carrer Palafrugell coincideix amb  altres intervencions de millora del barri marítim.

Una d’elles és la instal·lació d’enllumenat al vial d’accés a l’autovia de  Castelldefels des de l’avinguda Europa, l’anomenat Pont del Silvi’s, que  suposarà una inversió de 32.496,38 €.

“Amb aquesta obra solucionem una carència històrica, ja que aquest pont  mai no havia estat il·luminat. S’hi instal·laran 14 fanals, que permetran  que aquest pas sigui molt més segur”, ha afirmat l’alcaldessa.

Seran llumeneres LED, per obtenir el màxim nivell d’eficiència energètica i  assolir un estalvi econòmic. També es garantirà el compliment de la normativa  contra la contaminació lumínica, limitant-se l’emissió brillant cap al cel i  il·luminant-se només la superfície necessària. El fet que el Pont del Silvi’s sigui  a llindar d’una zona d’especial protecció també ha condicionat l’elecció de la  llumenera.

Asfaltat de carrers 

La campanya d’asfaltat 2021, que va començar aquest agost i s’allargarà fins  a l’octubre, tindrà una important incidència a Gavà Mar, on es destinarà un 40%  del mig milió d’euros previstos.

Després dels treballs realitzats a principis de mes als carrers de l’Ametlla i de  l’Ampolla, la pròxima setmana agafa el relleu el Camí de la Pineda i el  Camí de la Pava.

A partir del 12 de setembre, ja acabada la temporada de platges, s’asfaltaran  els carrers de Tamarit, Ampolla, Calafell, Sitges, Cubelles, Alcanar i  Tellinaires. Els treballs comportaran la instal·lació de barreres antiarrels.