Mollet del Vallès obre el termini per sol·licitar les ajudes i subvencions per pagar l’IBI

Ja està obert el termini per demanar les noves subvencions per l'Impost de Béns Immobles (IBI), que s’allargarà fins el 30 de setembre

Ajuntament de Mollet del Vallès. Imatge pròpia.

Les noves ajudes es poden sol·licitar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament  on també es pot trobar més informació i requisits per optar als ajuts.

La tramitació també és pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Mollet (Plaça Major,1). Tel. 93 571 95 05

L’IBI és l’impost que grava el valor de les propietats. L’Ajuntament de Mollet disposa d’un seguit de bonificacions i subvencions per ajudar a les persones que, per la seva situació econòmica, no poden fer front al pagament del tribut.

Entre les subvencions d’aquest impost, que té aprovades l’Ajuntament i que poden arribar fins al 95% en funció dels casos i dels ingressos familiars, hi ha:

  • Titulars d’habitatges oferts com a lloguer social per a l’exercici 2020.
  • Subjectes passius de l’IBI com a conseqüència d’execucions hipotecàries i anàlegs de l’habitatge habitual.
  • Llogaters amb títol de família nombrosa.
  • Persones vídues majors de 65 anys.
  • Persones i/o famílies amb escassa capacitat econòmica.
  • Famílies monoparentals.
  • Famílies que tinguin al seu càrrec familiars amb una discapacitat igual o superior al 75%.