Gran de Sant Andreu modifica el sentit de circulació en un tram per minimitzar el trànsit dels carrers més propers

El districte de Sant Andreu ja té en marxa l’estudi de mobilitat de tot el barri de Sant Andreu de Palomar que, amb la participació veïnal i les valoracions tècniques, proposarà actuacions estructurals

black and white first plane of the texture of a road with a white dividing line, a road marking, and a crack

El carrer Gran de Sant Andreu canviarà el sentit de circulació de vehicles en el tram entre carrers Malats i Joan Torras, implantarà senyalització específica i eliminarà alguns fitons del carrer Servet amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega de trànsit rodat en els carrers propers, la qual s’havia vist incrementada a causa de la pacificació d’una de les principals vies del barri. La implantació d’aquestes intervencions s’iniciarà el dissabte 19 de juny.

Dos anys després de la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu, s’ha detectat que hi ha carrers que, per la seva secció, han incrementat el trànsit de vehicles causant molèsties als habitants de la zona. Entre els efectes del canvi de sentit que es va realitzar arran de la pacificació de Gran de Sant Andreu, molts vehicles es desvien i fan el recorregut pels carrers Joan Torras, Agustí Milà, Segarra i Matagalls per poder girar pel carrer Malats i accedir així, de nou, a Gran de Sant Andreu.

A partir de les dades obtingudes en un comptatge del volum de trànsit i l’anàlisi realitzat entre el districte, l’àrea de Mobilitat i Guàrdia Urbana, conjuntament amb la col·laboració del veïnat afectat, s’ha decidit implantar una sèrie d’actuacions que, a falta d’obtenir els resultats finals de l’estudi, serveixin per disminuir el volum de vehicles que actualment circulen als carrers propers a l’eix comercial.

D’una banda, es canviarà el sentit de circulació del carrer Gran de Sant Andreu entre els carrers Malats i Joan Torras. De la mateixa manera, el carrer Santa Marta també canviarà de sentit per tal de possibilitar el gir dels vehicles des del carrer Gran de Sant Andreu al Passeig de Torras i Bages. Pel que fa a la senyalística, s’implantaran senyals de prohibició de pas de vehicles de mercaderies al carrer Segarra i de restricció d’accés a vehicles autoritzats – veïnat, serveis i càrrega i descàrrega- al carrer Gran de Sant Andreu i al carrer Segarra. Aquesta mesura s’ofereix un itinerari alternatiu que ha d’afavorir l’alleugeriment del trànsit pels carrers Segarra i Matagalls.

D’altra banda, també es farà una retirada de fitons al carrer Servet, aquesta intervenció ha de permetre comprovar si repercuteix en una disminució de la velocitat dels vehicles que hi circulen.

Per últim, el districte de Sant Andreu ha encarregat un estudi de mobilitat del barri de Sant Andreu de Palomar amb la finalitat d’estudiar l’impacte de la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu i l’obertura al trànsit del carrer Sant Adrià un cop acabin les obres del mercat i torni a la seva ubicació original. Els resultats han de permetre resoldre les incidències que causen els actuals itineraris i garantir una mobilitat òptima i una distribució equitativa del trànsit més compatible amb les necessitats dels veïns i veïnes, sempre mantenint una bona connexió d’accés i sortida del barri.