Es modifica el govern municipal de l’Hospitalet de Llobregat

Aquesta actualització comporta la reducció d'àrees executives

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat. Foto CEDIDA

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, ha signat els decrets pels quals es modifica l’actual divisió administrativa de l’Ajuntament. La nova organització municipal passa de nou a vuit àrees executives, com a conseqüència que la fins ara Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda assumeixi les competències de Joventut i Esports, i l’Àrea d’Innovació i Cultura integri Educació.

Les vuit àrees de gestió són les següents: Àrea d’Alcaldia-Presidència, Núria Marín i Martínez; Àrea de Planificació Estratègica i Economia, Joventut i Esports, Francesc Belver Vallés; Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Cristian Alcázar Esteban; Àrea de Convivència i Seguretat, José Castro Borrallo; Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, Rocío del Mar Ramírez Pérez; Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Jesús Husillos Gutiérrez; Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós Brito, i Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, María Ángeles Sariñena Hidalgo.

Núria Marín ha nomenat Laura García Manota com a regidora de govern de Joventut, i a Maria Teresa Revilla Sánchez, com a regidora adjunta d’Esports, dins de la nova Àrea de Planificació Estratègica i Economia, Joventut i Esports. Deixa sense efectes el nomenament anterior de Revilla com a regidora adjunta de l’Àrea d’EPHUS.

Des d’ara la Junta de Govern la formaran  l’alcaldessa, Núria Marín i Martínez; els tinents d’alcaldia Francesc Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, David Quirós Brito i M. Ángeles Sariñena Hidalgo. Francesc J. Belver continua com a portaveu de l’equip de govern.

Jaume Graells, fins ara tinent d’alcaldia d’aquest Ajuntament, manté la seva acta de regidor, si bé no ocupa cap responsabilitat de gestió.