Es completa la reforma urbanística integral dels Blocs Ciutat Comtal de l’Hospitalet de Llobregat

Amb la reordenació dels espais enjardinats, es donen per acabades les obres, que han tingut una duració de diversos anys

Imatge dels Blocs Ciutat Comtal de l'Hospitalet de Llobregat. Foto CEDIDA

La reforma urbanística integral dels Blocs Ciutat Comtal, al barri de Sant Josep, s’ha completat amb l’ordenació dels espais enjardinats situats entre els blocs d’habitatges i de la vorera del carrer d’Enric Prat de la Riba. Els propers dies, s’obriran els diferents espais.

Aquests treballs culminen els projectes de reforma de la zona realitzats els darrers anys: a la plaça de Sant Jordi, el carrer de la Ciutat Comtal, el carrer de Sant Eugeni i els espais entre edificis.

La darrera intervenció ha estat l’execució del projecte de reordenació dels espais enjardinats situats entre els edificis d’habitatges i a la vorera del carrer d’Enric Prat de la Riba, entre el carrer de la Mare de Déu de la Mercè i el carrer de la Ciutat Comtal. L’actuació ha suposat la millora d’una superfície total de 5.000 metres quadrats.urbanística

L’espai de vianants entre blocs s’ha configurat com una rambla central, on s’han plantat arbres de característiques més adequades a l’entorn i que creixen més allunyats de les façanes, seguint els criteris del Pla director del verd urbà.

S’hi han plantat 61 arbres nous i se n’han conservat 15, tenint en compte la biodiversitat i la varietat de colors. Quan tots els exemplars estiguin desenvolupats, la cobertura arbòria a Ciutat Comtal serà del 67 %. Aquest arbrat contribuirà a millorar el medi ambient amb l’absorció anual de 8.459 kg de diòxid de carboni (CO2), 7.748 grams d’ozó (03), 314 grams de diòxid de nitrogen (NO2) i 12.254 grams de partícules en suspensió PM2,6.

En la nova rambla també s’ha renovat el paviment, amb peces de formigó de tonalitats diferenciades a les àrees central i lateral. En la seva elecció s’ha tingut en compte l’espai per a una possible instal·lació futura d’ascensors exteriors als edificis.

A la vorera enjardinada del carrer d’Enric Prat de la Riba, s’hi ha canviat el paviment per panots de quatre pastilles, s’hi han ordenat els parterres i s’hi ha conservat el màxim possible l’arbrat existent.

Els treballs, amb un pressupost d’adjudicació de 612.500 euros, també han servit per ampliar i renovar la zona de jocs infantils dels Blocs Ciutat Comtal, en una àrea accessible i amb ombra de 215 m2 que té paviment de cautxú i està protegida per una tanca.

A més, a tota l’àrea d’actuació s’ha millorat l’enllumenat públic, amb llums LED, i el mobiliari urbà. També s’ha substituït la xarxa de clavegueram per un nou col·lector i s’han canviat els embornals per altres de sifònics, que eviten les males olors.

Els Blocs Ciutat Comtal van ser construïts a la dècada dels anys 60 del segle passat i compten amb una població de prop de 900 persones.