Enllestides les obres de millora a les escoles públiques de Gavà

L’alcaldessa, Gemma Badia ha visitat avui els centres educatius per conèixer com afronten l’inici del curs 2021-2022

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia ha visitat avui les escoles públiques del  municipi per veure les obres de millora realitzades aquest estiu coincidint amb el  període de vacances escolars. L’Ajuntament ha realitzat obres de manteniment i de millora a les cinc escoles de primària de la ciutat. El conjunt d’intervencions ha  suposat una inversió de 200.000 euros, amb un increment del 15% respecte a l’any  anterior. 

Aquesta és una inversió finançada íntegrament per l’Ajuntament, per atendre les demandes existents,tot i no ser la seva competència. Una vegada més, les  actuacions a executar han estat acordades amb les direccions dels centres educatius. Destaquen les relacionades amb la millora de l’accessibilitat, de  l’eficiència i l’estalvi energètic. Aquests darreres s’han concretat en la substitució  parcial de la lluminària de les aules amb làmpades LED, i la renovació de  tancaments per millorar l’aïllament tèrmic. 

Gemma Badia ha manifestat la seva satisfacció per les obres realitzades i que,  amb petits retocs, finalitzen a temps per l’inici dilluns del curs escolar. Badia ha  afirmat que “la inversió realitzada demostra l’interès de l’Ajuntament vers  l’educació i és en aquest sentit que hem incrementat l’aportació econòmica  per poder dur a terme aquelles actuacions més necessàries”.

Les obres realitzades són les següents: 

 Escola l’Eramprunyà 

Substitució del paviment vinílic de la sala polivalent. 

Reubicació dels elements de joc infantils dels patis de P3 i P4-P5.

Execució de paviment de formigó a la zona entre pistes esportives. Es  realitzarà un enderroc parcial del paviment de la zona que està aixecat per  l’acció de les arrels, es pavimentarà tota la superfície amb un nou paviment de  formigó i s’augmentarà l’escocell del pi pinyer per minimitzar l’efecte de les  seves arrels sobre els paviments.  

Repicat i arrebossat del revestiment de les grades de les pistes esportives.

Millora de l’accés a l’espai al voltant de l’hort generant una rampa de formigó.

Substitució parcial de llumeneres de les aules per llumeneres led. 

Escola Jacme March 

Reparació de la impermeabilització de la coberta de l’edifici de P3. 

Substitució total del paviment vinílic de la sala d’informàtica 

Execució de paviment exterior de formigó a la zona adjacent a la pista esportiva.

Instal·lació de rentamans a l’espai menjador per afavorir els hàbits higiènics  dels nens i nenes que utilitzen aquest servei.  

Escola Joan Salamero 

Substitució del graonat de les escales exteriors. 

Subministrament i instal·lació de passamans laterals i centrals en els trams  d’escala exterior.  

Substitució parcial de llumeneres de les aules per LED. 

Escola Marcel·lí Moragas 

Tancament d’alumini i vidre de l’espai de porxo posterior. Inclou la  modificació dels accessos als lavabos de pati i la millora de la instal·lació de  ventilació d’aquests espais. 

Substitució persianes PVC per alumini a les aules de la zona posterior.

Substitució parcial de les llumeneres de les aules per LED. 

Escola Salvador Lluch 

✔ Pintat de la façana exterior del mòdul sud (laterals i cara nord).

Substitució de la porta d’accés al mòdul de serveis per un tancament de  vidre i alumini.