El Servei Local d’Habitatge va allotjar 19 famílies en pisos de lloguer social durant el 2021

A hores d’ara, els 101 pisos de la Borsa de Lloguer Social estan ocupats i hi ha 24 famílies en llista d’espera. D’altra banda, durant l’any passat, es van gestionar 110 ajuts i es va donar assessorament jurídic a 105 casos

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Durant l’any passat, la Borsa de Lloguer Social del Servei Local d’Habitatge va allotjar 19 famílies en pisos de lloguer social: una xifra similar a la de l’any anterior quan es van fer 21 contractes. Tot i això, no es van poder atendre totes les peticions, ja que es van rebre 30 sol·licituds, però només es van incorporar 7 nous immobles la qual cosa va fer inviable poder donar resposta a tothom.

La Borsa de Lloguer Social es nodreix dels habitatges que les persones propietàries cedeixen al Servei d’Habitatge. Es tracta de veïns i veïnes de Castellbisbal que per comptes de llogar els pisos i les cases a través del mercat privat, opten per fer-ho a través d’un servei públic que té un component social i malgrat que els preus que cobren estan per sota dels preus de mercat. En contrapartida, l’Ajuntament els ofereix alguns incentius com una assegurança de la llar gratuïta o el fet que se’ls garanteix el cobrament en cas d’impagament per part del llogater.  

·         Per a més informació, accediu al web de la Borsa de Lloguer Social

Actualment, la Borsa de Lloguer Social compta amb 101 habitatges i tots estan ocupats i hi ha 24 persones en llista d’espera.

Assessorament jurídic

El Servei Local d’Habitatge també gestiona l’assessorament jurídic en matèria d’habitatge. Es tracta d’un servei gratuït que, el 2021, va atendre 105 casos, la majoria dels quals es referien a qüestions relacionades amb els lloguers (43 %). Per darrera d’aquests, hi va haver les consultes sobre  execucions hipotecàries (17 %), contractació d’hipoteques (7,6 %) i ocupacions il·legals (5,7 %).

Tramitació d’ajuts

En relació amb la tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer, el 2021 es van gestionar 110 ajudes entre les prestacions econòmiques d’especial  urgència i els ajuts que concedeixen el govern espanyol i l’AMB.