El Ple Municipal de Molins de Rei aprova el Pressupost més alt de la història

El pressupost total d’enguany és de prop de 36 milions d’euros i centra les seves prioritats en 3 eixos: polítiques socials, reactivació econòmica i ocupació, i la lluita contra el canvi climàtic

El dimecres 2 de febrer, l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar en Ple Extraordinari el pressupost municipal corresponent a l’exercici 2022, amb la quantia més alta de la història de l’Ajuntament de Molins de Rei. Concretament, el pressupost de la vila per l’any 2022 serà de 35.740.774,64 €, el que representa un increment del 13,2% respecte el de l’any passat.

“Es tracta d’un pressupost que creix i supera tots els pressupostos que hi ha hagut fins ara”, va explicar l’alcalde, Xavi Paz. En conseqüència, “es mobilitzaran més recursos econòmics que mai per tal d’ajudar a incrementar i millorar els serveis que es presten a la ciutadania, així com a transformar Molins de Rei”.

Tal com afirmava el President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, Miguel Zaragoza, “són els pressupostos més alts de la història de l’Ajuntament de Molins de Rei”, ja que “mai s’havia posat a disposició dels ciutadans i les ciutadanes una quantitat tan important de recursos econòmics ”. “El detall del pressupost – segons va explicar Zaragoza -, es concreta en 30.351.000 € de pressupost ordinari, on també n’hi ha inclosos 723.000 € de transferències a Molins Energia; i 5.389.000 € a l’apartat d’inversions”.

Les prioritats dels comptes municipals aprovats responen a tres eixos principals: polítiques socials, reactivació econòmica i ocupació, i lluita contra el canvi climàtic.

Pel que fa a polítiques socials, es destinaran 2.111.000 € amb l’objectiu de “no deixar ningú enrere”. D’aquesta xifra, s’ha de destacar l’increment considerable en el servei d’atenció domiciliària, concretament 266.000 €, i el de teleassistència, que augmenta el seu pressupost en 30.000 € respecte de l’exercici anterior, per tal d'ampliar el servei a totes les persones més grans de 80 anys que desitgin tenir-lo. Un altre àmbit que cal destacar dins l’eix de polítiques socials és l’habitatge, ja que s’augmenten els ajuts d’emergència social en habitatge en 15.000 € i la despesa prevista per als pisos
temporals d’urgència social en 68.000 €.

Continuant en l’àmbit d’atenció a les persones, el pressupost destinat a serveis i prestacions per a la ciutadania s’incrementa fins a un 20% més que l’any anterior. Així doncs, s’incrementen notòriament el servei de transport adaptat a les persones amb discapacitat i gent gran, el servei d’intermediació socioeducativa i el servei d’atenció domiciliària. Una altra característica és la consolidació i ampliació de programes i serveis, com el d’atenció psicològica per a infants i adolescents, el programa de lluita contra els abusos infantils, les activitats d’estiu o les polítiques de joventut. A més a més, s’incrementen un 5% les subvencions destinades a les entitats de la vila.

Per altra banda, pel que fa a la reactivació econòmica i ocupació, s’hi destinaran 76.000€ més que l’any 2021 per a la millora de l’ocupació i el teixit econòmic de la vila. Així doncs, s’hi destinaran 20.000 € a subvencions per a empreses per fomentar la contractació de persones en atur i 26.000 € més respecte de l’any anterior en el projecte “El meu primer contracte”, la qual cosa suposarà una quantitat total de 40.000 € per fomentar l’accés dels joves al món laboral.

I per últim, l’eix destinat a la lluita contra el canvi climàtic destinarà gairebé 300.000€ per tractar de pal·liar els seus efectes. Això es concreta amb 56.000 € per a la realització d’auditories energètiques als equipaments municipals i 241.000 € d’inversions per desenvolupar i dur a terme les accions contra el canvi climàtic establertes al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).

Seguint en la línia del compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, l’Ajuntament destinarà un 22% més dels recursos a millorar el servei de bus municipal per tal de fomentar l’ús del transport públic. Dins de la millora del servei, l’Ajuntament estudia destinar part d’aquest pressupost a millorar el servei durant els caps de setmana i durant l’agost, així com incrementar la freqüència de pas de la línia MB3, que connecta la vila amb els barris de muntanya i ha estat llargament reivindicada pels veïns i veïnes de la zona.

És important destacar que, per primera vegada, el Plenari també va aprovar el pressupost anual de l’empresa pública Molins Energia. El seu pressupost total és d’uns 734.000 €, 655.000 € dels quals han de servir per assolir el seu primer encàrrec: la gestió de la jardineria, els parcs infantils i les àrees de socialització canines. La resta de recursos van dirigits, per una banda, a cobrir necessitats pròpies de l’empresa i, per l’altra, una part en quedarà reservada per a futurs encàrrecs. Així, es consolida el 2022 com l’any del canvi en la gestió dels jardins i parcs municipals.

Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu invertir un total de 5,4 milions, que es repartiran de la següent manera: 3,73 milions estaran destinats a la millora d’edificis públics i equipaments municipals, 980.000 € seran per a actuacions a l’espai públic, 40.000 € es destinaran a actuacions en espais naturals, 100.000 € en serveis municipals i 240.000 € a complir el PLACC (Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic).

En aquest sentit, cal destacar que, pel que a les actuacions singulars respecta, tal com va explicar el Primer Tinent d’Alcalde, Ramon Sánchez, “l’obra del Palau de Requesens és la que tindrà un pes més important en el pressupost de l’any 2022, concretament de 1,8 milions d’euros del total històric en inversions de 5.389.000 €”.

I pel que fa les inversions recurrents, es destinaran prop de 280.000 € a actuacions en els diferents edificis, equipaments i serveis municipals: 100.000 € en equipaments educatius, 50.000 € en equipaments esportius i 30.000 € per a la millora dels equipaments culturals.

Finalment, el pressupost fou aprovat amb els vots a favor dels grups municipals Partit dels socialistes de Catalunya i Junts per Molins; l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans, Reviu Molins-En Comú Guanyem i Molins Camina-Podem, mentre que la Candidatura d’Unitat Popular hi va votar en contra.