Continua la recuperació el riu Llobregat

Serviran per millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l’espai fluvial i en potenciaran l’ús social

Imatge virtual del riu al seu pas per Sant Vicenç dels Horts després de l'actuació. CEDIDA

L’AMB i els ajuntaments continuen impulsant la recuperació socioambiental del riu Llobregat. El passat mes de setembre van començar les actuacions de millora i transformació dels camins fluvials a Sant Boi de Llobregat i durant aquest octubre es posaran en marxa les intervencions a Santa Coloma de Cervelló i a Sant Vicenç dels Horts. Aquestes obres pretenen crear una xarxa bàsica d’accessos al riu, millorar camins secundaris i instal·lar equipaments a l’espai fluvial. L’objectiu principal és millorar la qualitat ambiental del Llobregat i fer compatible l’ús social i lúdic amb la recuperació mediambiental. La inversió de les actuacions, junt amb iniciades a Pallejà a principis d’any, es d’1,9 milions d’euros.

Les actuacions compartides als tres municipis són les millores en el ferm, les millores en el drenatge per evitar l’erosió del terra i que els camins es facin malbé, i la plantació d’arbres i espècies arbustives al llarg de tot el recorregut.

Pel que fa a les actuacions concretes a cada municipi, a Sant Boi de Llobregat es milloraran els camins d’accés al riu, que formen part de l’Anell Verd a l’entorn fluvial, i s’arranjarà el vial paral·lel a la carretera BV-2002 utilitzat per a activitats agrícoles. Les obres, que afecten una longitud de més de 3,5 km, serviran per fer els itineraris més accessibles, més amples, més segurs i més ben interconnectats.

A Santa Coloma de Cervelló, on fins ara no s’havia actuat, es consolidaran els recorreguts d’accés a l’àmbit fluvial del Llobregat per fer-los més accessibles, inclusius i resistents als fenòmens meteorològics adversos. Aquesta actuació comprèn la transformació de la porta d’accés al riu Llobregat des de la carretera BV-2002 seguint el camí paral·lel fins a la riera de Can Julià. D’altra banda, es realitzaran actuacions de millora a la desembocadura de la riera, així com al camí d’accés a l’àmbit fluvial.

Les actuacions a Sant Vicenç dels Horts són el primer pas per construir el futur parc fluvial d’aquest municipi, que pretén recuperar i rehabilitar els anomenats espais de la forest d’utilitat pública. Es tracta d’unes superfícies boscoses existents entre l’AVE i el camí del marge dret del Llobregat pertanyents a la Generalitat de Catalunya. Aquest futur parc fluvial potenciarà l’ús social, els horts de lleure i l’agricultura experimental.