150.000 € destinats des de l’Ajuntament de Granollers a les escoles

Com cada any, l’Ajuntament aprofita els mesos d’estiu per fer obres i treballs de manteniment als diferents centres educatius municipals. Algunes de les obres ja s’han fet i d’altres es faran al llarg de juliol i agost, per tenir-les enllestides de cara a l’inici de curs escolar, al setembre. Es tracta d’actuacions de millora i manteniment tant a l’interior com a l’exterior dels edificis per valor de 150.000 euros.

A l’escola Ponent s’ha adaptat la instal·lació elèctrica trifàsica necessària per poder fer ús d’electrodomèstics de cuina. I també s’han col·locat cortines a les finestres de les aules d’infantil que encara no en tenien. A Joan Solans s’ha millorat el revestiment i s’han pintat parets i sostres de la zona d’infantil; i en les setmanes vinents es rehabilitarà un dels banys d’infants de la planta baixa. A l’escola Mestres Montaña es farà una reforma completa dels banys de les aules de P3. I a l’escola Granullarius es posarà terra ceràmic als banys de les aules de P4, i parquet a les aules de P4 i al passadís de la zona infantil.

A l’escola bressol la Tortuga es substituiran les antigues portes i finestres de fusta per noves d’alumini, per millorar l’aïllament tèrmic de les aules. També es renovarà el parquet que es trobava en mal estat. A l’escola bressol el Teler es posarà parquet a dues aules en substitució del paviment de linòleum deteriorat. I a l’escola bressol Giravoltes es milloraran els canviadors de les aules, amb la substitució dels sobres i les banyeres, per nous materials i un sistema que evita l’acumulació d’aigua i degradació a causa de la humitat.

També es preveuen millores a l’exterior dels edificis com les tanques de separació i tancament puntuals que s’han instal·lat a l’escola Turó de Can Gili per millorar la seguretat i dificultar l’accés al pati des del carrer. A l’escola Salvador Llobet, s’habilitarà un nou pas amb paviment de formigó en una zona de sauló al carrer de Roger de Flor, davant la rampa d’accés.

A l’escola de música Josep Maria Ruera s’ha instal·lat un videoporter per millorar el sistema de control d’accés i la seguretat de l’edifici. I a l’Escola Municipal de Treball es col·locaran unes veles per tenir més ombra al pati; també està previst habilitar un sistema de canalització de gasos de soldadura i d’emmagatzematge de bombones al taller.

Al centre d’educació especial Montserrat Montero es faran diverses intervencions en diferents pavellons com la substitució de la finestra fixa de sobre les portes de les aules per finestres batents i s’acabarà de substituir tots els vidres de la part alta dels finestrals de les aules polivalents per vidres de protecció solar. També es farà la instal·lació d’un grup de pressió d’aigua, s’adequarà la instal·lació elèctrica del pavelló de la piscina-gimnàs i es substituirà un mur d’obra vista del pavelló 3 per un de formigó.

Al Centre Vallès també es pavimentarà amb formigó la zona d’accés del pati per millorar l’accessibilitat, la funcionalitat i l’estètica d’aquesta zona.