El comitè de Viles Florides comprova les millores de la Massana

Segons Viles Florides, la Massana ha fet una gran feina

Els membres del comitè de Viles Florides han pogut comprovar els avenços que ha fet la Massana. La millora en termes d’enjardinament, introduint el rec automàtic en diversos punts i apostant pels arbustos i plantes vivaces ha estat notòria.

Per part de Viles Florides han valorat positivament el treball que s’ha fet, remarcant els treballs ornamentals que combinen les flors amb les bicicletes.

S’ha mostrat un gran interès pel jardí de pluja que s’ha instal·lat a la carretera de Sispony, a la zona de Terra Mora, sent aquest el primer que hi ha al país. Un jardí de pluja que recull les aigües de pluja i les filtra de forma natural.

El Pla de Pacificació i Amabilització de la Massana inclou criteris de sostenibilitat i embelliment, introduint plantes per reduir la petjada de carboni i fer més atractives les zones de convivència.