S’actualitza el Diccionari general de l’esport

Actualment s’hi poden consultar 11.528 termes en línia amb equivalents en altres llengües i definicions

En el marc del conveni entre el Centre de Terminologia Catalana (TERMCAT) i el Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports, s’han afegit o actualitzat més d’un centenar d’entrades del Diccionari general de l’esport. Actualment s’hi poden consultar 11.528 termes en línia amb equivalents en altres llengües i definicions.

Hi ha termes de conceptes generals de l’esport (per exemple, categoria d’edat), gimnàstica (entrenament de carrer), ciclisme (canvi intern), esports d’hivern (fresar), esports de pilota (aclarida), bàsquet (alley-oop [o mat al vol]), futbol (llançar-se a la piscina), rugbi (passada plana), hoquei sobre gel (impuls en C), muntanyisme (absorbidor d’energia) i esports adaptats (escalada adaptada).

Les modificacions s’han introduït tenint en compte les indicacions dels usuaris, la col·laboració amb les federacions esportives i la col·laboració d’especialistes tant de l’àmbit català com d’Andorra, que han avaluat les denominacions d’esports d’hivern obsoletes o en desús. Les fitxes modificades d’aquest àmbit es poden consultar també a la Terminologia dels esports d’hivern.

Tots els termes nous es poden consultar agrupats en l’apartat de “Noves incorporacions” del diccionari en línia.

Amb aquestes actualitzacions anuals del Diccionari general de l’esport, el TERMCAT manté el compromís de garantir al món de l’esport la consulta d’una gran quantitat de terminologia, estructurada per esports i permanentment adaptada als canvis i les innovacions, sempre amb la col·laboració inestimable d’usuaris, especialistes i, sobretot, de les federacions esportives agrupades sota la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i del Govern d’Andorra.

El Diccionari general de l’esport es va publicar inicialment l’any 2010, elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració de la UFEC i diverses federacions balears i valencianes, i amb el suport dels governs andorrà (Departament de Política Lingüística), català (Secretaria de Política Lingüística) i balear (Direcció General de Política Lingüística).

El Diccionari general de l’esport forma part de la col·lecció “Diccionaris en Línia” del TERMCAT, que ofereix actualment més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.

El Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports renova periòdicament el conveni amb el TERMCAT des del 1997 amb l’objectiu d’elaborar i editar diccionaris, vocabularis, lèxics i terminologies per difondre els termes adequats en català d’especialitats esportives, mèdiques, científiques i tècniques.

Els àmbits de l’esport, l’educació, els drets humans, les relacions internacionals o la ciberseguretat són alguns dels que han ampliat i actualitzat el vocabulari gràcies a aquesta col·laboració.