El portal d’informació sobre la qualitat de l’aire a Andorra es renova

La trobada amb els mitjans també ha permès explicar el balanç de la qualitat acústica registrada durant el 2021

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La qualitat de l’aire que hi ha al país al llarg de l’any és quelcom important a controlar i registrar, per així també tenir en compte l’aire que respira la població i per si s’ha d’activar alguna alerta de protecció. És per aquest motiu que des de l’any 2008 està a disposició de la ciutadania la web www.aire.ad. Amb la voluntat de fer més accessible la informació a la ciutadania, s’ha decidit renovar el portal, que havia quedat desfaçat amb el pas del temps. El nou portal és més modern, amb l’objectiu de fer-lo més àgil, dinàmic i interactiu. Així, s’ha inclòs un nou apartat de visualització de dades que permet consultar-les de manera més interactiva i descarregar-les.

La web és una eina fonamental de comunicació directa amb la ciutadania que permet consultar les dades de la qualitat de l’aire en temps real. Així ho ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb l’equip tècnic del Ministeri, en la trobada amb els mitjans que s’ha celebrat a l’estació de control de qualitat de l’aire instal·lada a Escaldes-Engordany. Durant la trobada amb els mitjans, la ministra ha explicat el balanç de les últimes dades registrades relatives a la qualitat de l’aire i soroll a Andorra durant el 2021.

Pel que fa al primer aspecte, que durant el 84% del temps l’any passat es va assolir una qualitat de l’aire arreu del país entre excel·lent i bona. L’índex de qualitat deficient i dolenta dibuixa un petit repunt a causa dels fenòmens climàtics coneguts com a Calima o intrusions de pols africans. Malgrat això, els resultats registrats durant l’any passat suposa millorar els nivells respecte el 2019, l’últim any amb dades prèvies a la pandèmia de la COVID-19.

Així, i entrant al detall dels resultats obtinguts de manera global el 2021, s’apunta que en cap moment de l’any s’han superat els límits permesos d’òxids de nitrogen, el contaminant més present al país fruit del trànsit de vehicles i les calefaccions. De fet, cal destacar que durant l’any passat s’ha registrat el valor mitjà anual més baix de diòxid de nitrogen (NO2) des de l’any 2005 degut a les restriccions de mobilitat entre els països veïns per la COVID-19 durant el primer quadrimestre de l’any.

En la mateixa tessitura es troben tota la resta de contaminants analitzats – partícules en suspensió, ozó troposfèric, diòxid de sofre monòxid de carboni, metalls i benzo(a)pirè– que en cap cas s’han superat els valors límits establerts per la normativa vigent. “És important controlar tots aquests contaminants i és de celebrar que tinguem aquestes dades registrades”, ha destacat la ministra Calvó.

Qualitat acústica, el 89% és excel·lent o bona

La trobada amb els mitjans també ha permès explicar el balanç de la qualitat acústica registrada durant el 2021. En aquest cas els resultats apunten que el 89% de les estacions tenen una qualitat entre excel·lent i bona, això suposa que només un 7% es van situar en valors acceptables i només un 4% d’estacions en qualitat dolenta. Aquestes xifres registrades suposa que el nombre d’estacions entre excel·lent i bona s’ha incrementat substancialment respecte l’any passat. En relació a les estacions amb una qualitat menor, tal com han explicat les tècniques del Ministeri, es deuen, principalment, a elements puntuals esmenables, com obres de construcció o el trànsit.