Ordino aprova un pressupost amb una inversió de 2,9 milions d’euros

Destaquen l'adaptació a l'administració electrònica i el condicionament del parc de la Covanella

temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

L’aprovació de la revisió del marc pressupostari i del pressupost per al 2022 ha centrat la sessió  extraordinària d’avui de Consell de Comú. El conseller de la minoria Enric Dolsa s’ha abstingut  en el primer punt i ha votat en contra al segon. Pel que fa a l’exercici pressupostari del 2022 es  preveuen uns ingressos de 11.295.915 euros, un 11,10% més que l’exercici anterior, degut  principalment al creixement previst del PIB en un 6%, el que actualitzarà la transferència que  rebem de Govern. Es preveuen també una sèrie d’ingressos relacionat amb les llicències  urbanístiques, així com una recuperació moderada i progressiva dels ingressos per prestacions  de serveis. 

Tal i com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances publiques i estabilitat  pressupostaria i fiscal, s’ha revisat el marc pressupostari 2020/2023 per l’exercici 2022, on la  variació més important respecte al 2021 correspon a l’increment total de la inversió que  augmenta en un 5,39%, sent l’any 2022 l’exercici en el que es preveu una major dotació,  aproximadament uns 2,9 milions. 

La consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma, en la seva exposició ha explicat  que les inversions s’han incrementat en salut, persones i en el compromís amb el medi ambienta com la millora del bus parroquial o les inversions al CEO, enlloc de fer noves infraestructures i  equipaments. Ha estat la resposta a les crítiques de Dolsa sobre una inversió poc generadora  d’activitat. Coma ha recordat la consellera, la rebaixa del deute del 50% amb 12 M€ dels dos  últims mandats i ha dit que cal adaptar-se als nous temps tot i haver de fer front al deute heretat. 

Entre les inversions ja previstes en el marc pressupostari i que es duran a terme durant aquest  exercici, destaquem les destinades a la via pública: la impermeabilització i condicionament del  parc de la Covanella i la remodelació del nucli antic. Pel que fa a obres, s’inclou la millora  d’eficiència energètica en edificis propietat del Comú, el condicionament d’un magatzem de  serveis i donar continuïtat a la recuperació de la pedra seca.  

Entre les inversions que s’han incorporat al marc pressupostari i que, en part, es realitzaran,  durant aquest any destaquem: l’ampliació del camí al riu de Sornàs; l’adaptació a l’administració  electrònica i l’impuls a una nova zona esportiva.

Per aquest any s’ha previst també un import de 677.000 euros pel finançament de les inversions  de la mancomunitat. La despesa corrent prevista per aquest exercici 2022 és de 10.101.979  euros el que suposa un 4,96% més del pressupostat l’any anterior. Tal i com s’ha comentat  inicialment és destinarà a inversió 2.864.000 euros i, 745.000eur a transferències de capital, es a  dir a les inversions de la mancomunitat i a l’aportació al fons de compensació, que cal especificar  que aquest any s’ha modificat el percentatge passant del 0,10% de la despesa total al 0,50%. 

El Comú continuarà oferint els mateixos serveis que s’han ofert fins a la data, a destacar en les  depeses corrents: l’increment de la despesa de funcionament derivada de l’ampliació i  reactivació del Centre esportiu; l’increment en les partides pel finançament de fires i mercats de  promoció turística i dinamització de l’activitat comercial; la implantació d’un sistema de gestió  dels aparcaments a la via pública mitjançant una APP interactiva. 

Pel que fa l’endeutament, es farà el retorn, com cada any, d’aproximadament 1 milió d’euros del  préstec existent. Es preveu que com que el pressupost d’aquest any 2022 sigui deficitari de  3.390.680 euros aquest es finançarà en part amb romanent de tresoreria, i en part es preveu la  possibilitat, si es compleix tot el pressupost, de contractar nou endeutament cap a finals de 2022  per un valor no superior a 555.000 euros La previsió d’endeutament total del Comú seria doncs  de 12.788.000eur., dels quals 9.733.000 euros corresponents al préstec actual, 555.000eur al  possible nou endeutament i 2.500.000 euros corresponents a la part del Comú en la Societat  SECNOA, això suposa estar al 110,15% del sostre d’endeutament.  

El conseller de la minoria s’ha referit també al que considera una injustícia i una manca d’equitat  d’haver d’assistir a deu comissions. Així ha avançat que no descarta assessorament jurídic per  defensar el seu posicionament tot i la ordinació, i ha avançat que només assistirà a les  convocatòries de Finances, Obres i Turisme.