Ordino facilita la construcció de pisos destinats a lloguer

Es beneficiaran tots els projectes que entrin a partir d’ara

El consell de Comú ha aprovat avui per majoria la modificació de l’Ordinació tributària (Article 57. Impost de la construcció) que bonificarà fins al 90% la construcció de pisos destinats a lloguer. Una mesura, segons ha explicat el cònsol major, J. Àngel Mortés: “orientada a facilitar el màxim l’edificació per aquest ús i donar resposta a la problemàtica de l’habitatge”.

D’aquesta manera, les quotes tributàries per als propietaris o promotors passaran del 75% actual al 90%, el màxim que permet la llei de Finances. Es beneficiaran tots els projectes que entrin a partir d’ara per a construir edificacions de nova planta o ampliació d’edificacions existents que es destinin a ús d’habitatge de lloguer.

La mesura aprovada ha estat molt ben rebuda pels dos grups de la minoria parroquial, ja que incentiva la construcció al lloguer, tot i que confien que es vegi reflectida en els preus de mercat. Tots dos han reclamat una política nacional conjunta per pal·liar els problemes d’accés a l’habitatge i el model urbanístic actual.