Nova eina digital per fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques que generin energia d’origen renovable a Andorra

L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic i l’Andorra Recerca i Innovació han impulsat una nova eina digital, anomenada ‘potencial.solar’, que permet fomentar la generació d’energia d’origen renovable. El nou sistema, accessible des de la pàgina web de Medi Ambient i que renova l’eina digital actual, proporciona informació orientativa sobre el potencial energètic, la rendibilitat econòmica i els beneficis mediambientals d’hipotètiques instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en les cobertes dels edificis del Principat d’Andorra.

“El creixement d’aquest tipus d’instal·lacions al país ha estat exponencial els últims anys, però el potencial per explotar encara és molt gran”, ha destacat el director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel. Miquel ha explicat que part de creixement d’aquestes instal·lacions al país es deuen a les facilitats i oportunitats que es brinden des de l’administració per a facilitar l’autoconsum de l’energia i l’acompanyament alhora de la instal·lació, a través del pla Renova.

La nova eina s’emmarca en la Llei d’impuls de transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) que encomana la necessitat d’incrementar la producció elèctrica nacional i assegurar un percentatge d’energia provinent de fonts renovables. A més, també permet encarar els objectius marcats per l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica aprovada per unanimitat pel Consell General.

Entrant al detall de l’eina, el coordinador de Sostenibilitat de l’Andorra Recerca i Innovació, Oriol Travesset, ha explicat la part més tècnica de l’eina que permet la identificació de les zones amb més capacitat de radicació solar del país. Segons l’estudi impulsat, i utilitzant totes les teulades del país, es podria arribar a cobrir el 48% de la demanda actual d’energia que permetria estalviar prop de 38.000 tones de diòxid de carboni. “L’eina permet facilitar informació al ciutadà i que pugui saber quin és el potencial de la seva teulada”, ha destacat Travesset.

Per tal de difondre el nou sistema, l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, junt amb l’Andorra Recerca i Innovació, organitzaran un seminari telemàtic per explicar-ne el funcionament i el procediment al sector implicat.

Prop de 100 instal·lacions arreu del país

Quan a les plaques fotovoltaiques instal·lades al país actualment, el director de l’oficina ha explicat que hi ha 95 infraestructures ja en funcionament que generen un total de 2,6 GWh de producció estimada, el que equival al consum energètic de 752 llars. Així, i de forma concreta durant l’any passat, es van instal·lar 40 noves instal·lacions, de les quals 37 van rebre l’ajuda dels fons del Pla renova per un import sol·licitat de 389.207,31 euros.