A licitació la intervenció de conservació preventiva a la Torre dels Moros d’Encamp

La Torre dels Moros és un dels pocs exemples d’arquitectura militar a Andorra amb una datació poc determinada, entre el s. XIII-XVI

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació del concurs per a dur a terme una intervenció preventiva a la Torres dels Moros (Castell de les Bons) d’Encamp. La torre, situada sobre una roca dalt del nucli de Les Bons, prop de Sant Romà és un Bé d’Interès Cultural en la categoria de béns immobles.

La Torre dels Moros és un dels pocs exemples d’arquitectura militar a Andorra amb una datació poc determinada, entre el s. XIII-XVI. La planta baixa de la torre quadrangular està pavimentada amb lloses de llicorella, els tres pisos restants estan desproveïts de cobriment, es conserva un fust de fàbrica de pedra de càrrega amb entrelligat de fusta que, antigament, devia suportar uns solers i escales del mateix material.

Entre els anys 1986 i 1989 es va efectuar una restauració integral de l’immoble al qual se li afegí una passarel·la, una escala i un mirador així com unes estructures metàl·liques que li ofereixen un reforç estructural, permeten accedir i pujar a la torre amb seguretat.

Després de tot aquest temps cal fer una intervenció de conservació, que es farà sota la direcció dels tècnics del Departament de Patrimoni Cultural. L’objectiu és el d’evitar la degradació de l’estructura d’acer, resoldre la deterioració degut a l’exposició exterior i millorar la seguretat dels visitants amb la instal·lació de baranes.

El concurs públic és nacional, de procediment obert i modalitat ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Els interessats tenen temps fins el proper 9 de juny per poder presentar oferta adreçada al Ministeri de Cultura i Esports.