La Policia iniciarà una campanya de seguretat adreçada als conductors de motocicletes

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Policia iniciarà, el proper dia 16 d’agost a les 7 hores i fins el dia 29 d’agost a les 19 hores, una nova campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs.

Amb la finalitat de millorar la seguretat viària en general, seguint les línies marcades en el pla d’actuació del Departament de Policia, es realitzarà una campanya de controls preventius enfocada de forma directa al control tècnic i administratiu de vehicles tipus motocicletes, així com per detectar imprudències o infraccions dels seus conductors, en aplicació de la Llei de la Circulació.

En aquest sentit es realitzaran controls específics de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, ja sigui en vies urbanes o interurbanes, tal i com a continuació es detalla:

Per constatar deficiències tècniques i/o administratives:
– vehicle indegudament matriculat
– circular sense llum d’encreuament
– no portar casc de protecció
– no portar el casc de protecció degudament cordat
– transport indegut de persones o materials
– transport de passatgers amb un vehicle no homologat a l’efecte
– transport de passatgers en motocicleta conduïda per un menor de 16 anys
– transport de més d’un passatger en vehicles no previstos a l’efecte
– transport de passatgers de forma inadequada, o de menors de 5 anys
– no tenir la categoria del permís que correspongui
– no tenir contractada una pòlissa d’assegurança
– no presentar el rebut d’assegurança malgrat tenir-lo
– circular amb un permís de circulació amb les dades o anotacions alterades
– circular sense disposar del distintiu d’ITV en vigència
– no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo
– escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant
– pneumàtics en mal estat
– no portar els miralls retrovisors exigits o en mal estat
– emetre sorolls excessius
– produir excés de fums

Per constatar imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs:
– conducció temerària
– excés de velocitat
– no cedir el pas en intersecció als vehicles que tenen preferència
– avançaments indeguts
– no adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, proximitat escoles i aglomeracions
– no cedir el pas als vianants en situació de creuar la calçada per un pas de vianants
– no respectar els senyals prohibitius
– no respectar els senyals d’obligació
– no respectar la senyalització horitzontal
– no respectar la indicació d’un semàfor

La finalitat de la campanya és incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.

El Departament de Policia dona a conèixer la seva línia d’actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d’informar al conjunt dels ciutadans, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària en general.