La Policia inicia una campanya temàtica sobre l’ITV, el cinturó i el telèfon mòbil

L’envelliment del parc mòbil del Principat implica que molts conductors no es presentin a les revisions obligatòries

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’envelliment del parc mòbil del Principat implica que molts conductors, per diferents motius, decideixin no presentar-se a les revisions obligatòries de l’ITV. Aquest fet repercuteix directament en la seguretat de les persones que utilitzen aquests vehicles i de forma indirecta en la seguretat de tots els altres usuaris que comparteixen les vies públiques amb aquests vehicles. Tenint en compte que es tracta d’una infracció que es constata de forma habitual, es vol incidir en la importància de passar de forma satisfactòria l’ITV.

D’altra part i en vista que a dia d’avui es constata encara que hi ha usuaris de la via que ometen de forma intencionada la obligació de cordar-se el cinturó de seguretat, element de seguretat passiva i que té una incidència directa en la gravetat de les lesions en cas d’accident, considerem que s’ha d’incidir en aquest tipus d’infracció.

També cal tenir present que la utilització del telèfon mòbil durant la conducció continua sent una de les distraccions més freqüents al volant per part dels conductors. Per aquest motiu també es vol incidir en aquest tipus d’infracció.

Aquesta companya s’iniciarà a les 7 hores del dia 11 i finalitzarà a les 19 hores del dia 24 d’octubre de 2021.

Els articles de la Llei del Codi de la Circulació que es tindran en compte per a la realització d’aquesta campanya especifica de comportaments imprudents són els següents:
– conduir utilitzant qualsevol tipus de casc d’àudio o d’auricular connectat a aparells receptors o reproductors de so o altres dispositius que puguin pertorbar la capacitat de percepció acústica durant la conducció, o de forma no autoritzada.
– conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol dispositiu incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció.
– no fer ús, el conductor o els passatgers d’un vehicle, del cinturó de seguretat.
– no fer ús dels sistemes de retenció infantil quan sigui obligatori o no utilitzar un sistema de retenció infantil homologat o no adaptat al pes i a l’alçada de l’infant.
– no presentar-se a la ITV en el termini establert reglamentàriament.
– circular sense el distintiu de la ITV en vigència, per no haver-se presentat a les proves reglamentàries o per no haver-les superat.
– circular amb un vehicle sense haver superat la ITV i creï un perill greu per als conductors i els ocupants dels vehicle i la resta d’usuaris.
– circular amb un vehicle al que no s’ha permès la circulació per no superar la ITV, sense respectar l’excepció de circulació prevista reglamentàriament.
– circular sense el distintiu de la ITV, malgrat tenir-lo, o dur-lo situat en un lloc altre que el reglamentàriament previst.

El departament de Policia dona a conèixer la seva línia d’actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d’informar al conjunt dels ciutadans.