La Policia d’Andorra informa de l’inici d’una campanya temàtica en les immediacions de les escoles

Amb l’arribada del nou curs escolar i per conscienciar als pares que porten els seus fills menors a l’escola del correcte transport d’aquests, el Departament de Policia dins del pla d’actuació per tal de disminuir l’accidentalitat, iniciarà una campanya temàtica en les immediacions de les escoles del Principat on es detectarà el transport incorrecte dels infants i es sancionaran les conductes imprudents dels seus conductors.

Els articles de la llei del Codi de la Circulació que es tindran en compte per a la realització d’aquesta campanya són els següents:

– tenir el vehicle estacionat amb el motor en marxa per un temps superior als dos minuts
– ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar el nombre de places autoritzades
– transportar menors de 10 anys i d’estatura inferior a 1,50 m en els seients davanters o posteriors quan no estigui permès
– transportar persones en llocs no previstos o de forma indeguda
– no fer ús, el conductor o els passatgers d’un vehicle, del cinturó de seguretat
– no fer ús dels sistemes de retenció infantil quan sigui obligatori o no utilitzar un sistema de retenció infantil homologat o no adaptat al pes i l’alçada de l’infant
– circular amb pneumàtics en mal estat

Aquesta campanya s’iniciarà a les 7 hores del dia 13 a les 19 hores del dia 26 de setembre del 2021.

El departament de Policia dona a conèixer la seva línia d’actuació a tots els mitjans de comunicació amb la intenció d’informar al conjunt dels ciutadans.