La campanya de seguretat als conductors de motos acaba amb el control de 464 conductors

Durant la campanya de circulació adreçada als conductors de vehicles tipus motocicletes, realitzada del 16 al 29 d’agost, s’han controlat 464 conductors de motos, dels quals 60 han estat sancionats per infringir articles del codi de la circulació relacionats amb la present campanya.
Això comporta un 12,93 % de conductors sancionats respecte al conductors controlats.

La campanya tenia com objectiu incidir en que els vehicles tipus motocicletes, circulin per les vies publiques en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l’objectiu final d’intentar reduir en nombre d’accidents amb implicació directa d’aquests vehicles.

Els aspectes controlats i el balanç corresponent als articles infringits es detalla a continuació:

Deficiències tècniques i/o administratives (32 sancions):
– 15 sancions: circular sense disposar del distintiu d’ITV en no haver-se presentat a les proves
–   9 sancions: no presentar el rebut d’assegurança malgrat tenir-lo
–   5 sancions: escapaments lliures, incomplets, deteriorats, o models no previstos pel fabricant
–   1 sanció: no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo
–   1 sanció: pneumàtics en mal estat
–    1 sanció: conduir un vehicle sense tenir la categoria de permís que correspongui

Imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs (28 sancions):
– 12 sancions: excés de velocitat
– 10 sancions: no respectar la senyalització horitzontal
–   5 sancions: avançaments indeguts
–   1 sanció: no cedir el pas en intersecció als vehicles que tenen preferència

Endemés d’aquestes sancions, també s’han imposat altres sancions alienes a la present campanya (8 sancions), sent les següents:
–   3 sancions: conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos
–   2 sancions: no presentar el permís de conduir, malgrat tenir-lo
–   2 sancions: conduir en estat d’embriaguesa (de 0’5 g/l a 0’8 g/l)
–   1 sanció: conduir vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de sis mesos

En el decurs d’aquesta campanya també s’ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.

El Cos de Policia fa publiques aquestes dades en el marc de la seva política de reducció de la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.