Filloy presenta a la Taula Nacional de l’Habitatge la proposta d’eina per recollir les dades anònimes relatives als contractes de lloguer

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha desgranat els diversos punts que s’han treballat als darrers mesos per fer passos necessaris i decidits per adoptar polítiques estratègiques en matèria d’habitatge que ajudin a descongestionar el mercat facilitant l’accés i el manteniment a un habitatge digne, un element cabdal per al Govern. Així ho ha explicat aquest dimarts al matí durant una nova reunió de treball de la Taula Nacional de l’Habitatge, el punt de trobada d’agents privats i públics implicats en aquesta qüestió. A causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, la reunió s’ha celebrat combinant el format telemàtic i presencial al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Durant la trobada, Filloy ha presentat un primer esbós del nou sistema d’indicadors de l’habitatge que ha de permetre analitzar el mercat de l’habitatge des de diverses vessants (demogràfica, econòmica, construcció, etc.) de manera que els poders públics puguin adoptar les mesures correctores necessàries de forma més acurada.

Així, també s’ha informat sobre el futur funcionament del fitxer que recollirà les dades anònimes dels contractes d’arrendaments d’habitatges del país. Aquest fitxer serà regulat mitjançant reglament d’acord amb la Llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge, aprovada fa pocs mesos pel Consell General. “Alimentem el sistema de dades relatives al parc immobiliari de lloguer fet que ens permet analitzar amb major mesura i precisió la situació”, ha ressaltat Víctor Filloy en declaracions als mitjans un cop acabada la reunió.

La nova plataforma informàtica es nodrirà amb la informació obligatòria que haurà de portar la part arrendatària i també amb els històrics dels contractes des del 2005 que tinguin els comuns. Amb les dades aportades es podrà conèixer les condicions, anònimes, de la part arrendatària i arrendadora de l’habitatge així com també les característiques del pis i la localització del mateix.

Encara en relació a les feines endegades les últimes setmanes, Filloy ha destacat l’avenç significatiu en la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge després de l’aprovació de la llei, així com també la posada en funcionament del Fons de l’Habitatge. Ambdues mesures són fonamentals per “avançar-nos als possibles escenaris del mercat de l’habitatge i impulsar la construcció i rehabilitació d’habitatges de preu assequible per donar resposta a la demanda exclosa del mercat ordinari del lloguer”, ha destacat Filloy.

Seguint aquest aspecte cabdal, el ministre ha explicat que el Govern està acabant d’enllestir un nou projecte de Llei de protecció i flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge i increment del parc d’habitatge públic que s’hauria d’aprovar abans de l’inici del nou any. Així, i fruit de les reunions de treball impulsades durant els mesos d’abril i maig amb els membres de la Taula Nacional de l’Habitatge, el text planteja continuar amb la mesura actualment vigent de pròrroga dels contractes de lloguer per a l’any 2022, amb una certa flexibilització. La proposta plantejada “busca la protecció de les persones arrendatàries i la flexibilització necessària del mercat de l’habitatge amb la finalitat de satisfer un equilibri entre les parts”, ha apuntat Filloy.

Entrant al detall, s’aposta per la pròrroga forçosa dels contractes que finalitzin durant l’any que ve, però es desafecten els contractes que van ser prorrogats forçosament a l’any 2019 sempre que es formalitzi un nou contracte de lloguer, acceptat de mutu acord per les dues parts, amb una durada mínima de 5 anys i es regularitzi la renda de lloguer, si escau, en un 10% com a màxim. Si no s’arriba a un acord entre les parts o no es respecten les condicions establertes per a desafectar el contracte, la part arrendatària podrà exigir la pròrroga forçosa del contracte durant un any més.

Finalment, i amb la voluntat d’incrementar el parc públic d’habitatge i protegir les persones i famílies més vulnerables, la Llei reconeix a favor del Govern un dret d’adquisició preferent sobre habitatges, la tipologia dels quals, serà determinada reglamentàriament.

La Taula Nacional de l’Habitatge es va constituir oficialment el mes de juliol del 2019. El seu objectiu principal és contribuir al diagnòstic de la situació, al disseny de propostes adreçades a la millora i fer el seguiment de les actuacions que s’emprenguin.

Aquest organisme està format per alts representants del Govern i dels comuns, el Raonador del Ciutadà i un membre de cadascuna de les següents entitats: Andorran Banking, l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra, el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic, Càritas Andorrana, el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, el Fòrum Nacional de la Joventut i l’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris. Per part del Govern hi ha representats els següents ministeris: Ministeris d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, Ministeri de Finances, Ministeri d’Ordenament Territorial, Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, i Ministeri Turisme.