Èxit de sol·licituds del programa Renova a Andorra per a l’eficiència energètica

S’hi han destinat un total de 3,5 milions d’euros

El programa Renova 2022, destinat a atorgar ajuts a la ciutadania per impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables en l’edificació, s’ha tancat amb un nou èxit de sol·licituds. El pla d’enguany s’hi han destinat un total de 3,5 milions d’euros tenint en compte el programa clàssic i l’especial que s’ha impulsat per a promocionar l’estalvia de les famílies i ha rebut un total de 367 sol·licituds amb un pressupost demandat de 3.219.231,61 euros.

“Estem molt contents que el programa sigui el motor de l’estalvi econòmic i energètic de la ciutadania. Ajuda a impulsar actuacions per millorar l’eficiència energètica dels edificis i incrementar la sobirania energètica, amb més producció nacional d’energia provinent de fonts renovables”, ha ressaltat el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel durant la roda de premsa de balanç.

Tal com es desprèn de les dades del programa 2022 més del 90% de les sol·licituds han estat destinades a incorporar fonts d’energia renovables als habitatges i millorar l’eficiència energètica d’aquests. De fet, del total de sol·licituds, 121 han estat per impulsar instal·lacions de plaques fotovoltaiques i 124 per canviar finestres dels habitatges. En el primer cas, i tenint en compte també la resta d’instal·lacions fotovoltaiques que hi ha al país, actualment es genera una producció estimada de 6,3 GWh, el que equival a cobrir el consum d’energia equivalent a 1.800 llars.

Així mateix, un altre element que també ha estat sol·licitat, però en menor mesura, ha estat la renovació dels aparells de producció de calor i climatització amb 43 actuacions. A més, en aquest cas, el 92% ha optat per canviar el sistema i posar-lo d’energies renovables.

Per altra banda, i entrant al detall de Renova clàssic, cal destacar que un 21% de les sol·licituds en relació al total relatives a actuacions integrals de millora de l’eficiència energètica en edificis plurifamiliars i de serveis.

En nombres absoluts, i des del 2011 que és quan es va posar en funcionament per primera vegada el programa d’ajuts, ha rebut un total de 2.699 sol·licituds d’ajuts (2011-2022) i s’han atorgat 11,1 milions d’euros d’ajuts i 13,4 milions d’euros de préstec. “Per cada euro que ha destinat el Govern, s’han revertit amb una inversió al teixit econòmic del país de 5,25 euros”, ha explicat el cap d’unitat de l’OECC, Albert Gomà. Finalment, Miquel ha destacat que des de l’inici del Renova, el pla ha generat activitat econòmica per un total de 104 milions d’euros.