Espot afirma que la recuperació econòmica d’Andorra dependrà de generar noves oportunitats

El cap de Govern assegura que no només depèn de les accions que el Govern està  duent a terme

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha referit a un escenari de recuperació progressiva, gràcies a la gran adhesió a campanya de vacunació contra la COVID 19 de la població, que ha frenat de manera dràstica el nombre de contagis i que ha  comportat l’aixecament de la major part de les restriccions a Andorra. Espot ha  afirmat que la recuperació no només depèn de les accions que el Govern està  duent a terme, sinó que també depèn de “com es prepara un país sencer per  generar noves oportunitats, més enllà dels sectors tradicionals que han configurat la nostra economia”. 

En la seva intervenció durant la presentació de l’Informe Econòmic del 2020 de la  Cambra de Comerç i Serveis, el cap de Govern ha destacat el creixement del PIB,  que, acompanyat d’altres indicadors, situen les xifres econòmiques a nivells  similars que les que hi havia abans de l’esclat de la pandèmia. Així, tot i la  prudència, i d’emmarcar aquesta recuperació de l’economia condicionada a  l’evolució dels països veïns, ha albirat un cert optimisme en les dades que es  reflecteixen en el mercat laboral, la demanda d’inversió estrangera o en les  importacions i les matriculacions de vehicles, entre d’altres. 

Xavier Espot ha recordat el desplegament del paquet de mesures econòmiques i socials per un valor de 300 milions d’euros per pal·liar els efectes derivats de l’aturada de l’activitat així com la cohesió, la fortalesa i la solidesa mostrades pel teixit empresarial i social, elements determinants per sortir de la crisi. 

El cap de Govern ha explicat, tal com ja va anunciar en el Debat d’Orientació Política, que l’Executiu entrarà a tràmit parlamentari una reforma de la imposició  directa, especialment de l’impost de societats i del règim de les plusvàlues immobiliàries. Una reforma, ha puntualitzat, que ha de continuar mantenint una fiscalitat clarament avantatjosa en comparació amb els països de l’entorn i que no  té exclusivament un afany recaptatori sinó que l’objectiu és dur a terme una revisió  del règim de deduccions de l’impost de societats. Així, Espot ha remarcat que no es  crearan noves figures impositives ni es tocaran els tipus existents, sinó que  l’objectiu de la reforma és garantir que les empreses que generen beneficis  contribueixin de forma justa i efectiva al sosteniment de les finances públiques. 

Xavier Espot ha fet esment als avenços en el marc del Programa de transformació  digital d’Andorra amb l’inici de la simplificació i l’agilització de processos dels  primers tràmits per a les empreses. D’aquesta manera ha explicat la simplificació  dels tràmits de reserva de denominació social i inversió estrangera, previstos per aquesta tardor i al treball amb els comuns per agilitzar l’obertura de comerços. Ha afegit que, per exemple, des del mes de juliol s’han simplificat models o s’ha  digitalitzat el procediment de dipòsit de comptes i que s’ha produït una disminució important pel que fa a la reducció dels terminis de tràmits d’empreses: s’ha passat  dels 244 dies als 98 actuals. 

Pel que fa al desenclavament, el màxim responsable de l’Executiu ha explicat que a  partir del pròxim mes de gener, ja es disposarà de la connexió entre l’aeroport  Andorra-La Seu amb l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A més, també ha  recordat que la cessió per part del Comú de la Massana al Govern dels terrenys de  la Caubella permetrà publicar ben aviat el plec de bases per cercar l’operador de  l’heliport nacional i fer l’adjudicació a finals d’aquest any. 

D’altra banda, el cap de Govern no ha obviat la problemàtica actual en la mobilitat  interna i com exposat com des de l’Executiu s’estan impulsant mesures per  incentivar l’ús del transport públic, com ara la rebaixa de l’abonament mensual a 30  euros que es finançarà gràcies a l’entrada en vigor de la taxa verda –el gener de  l’any que ve–. Espot ha dit que s’està treballant en l’ampliació dels horaris i de cobertura del territori per donar una resposta efectiva als usuaris i que s’estan  estudiant alternatives a més llarg termini i que requereixen inversions molt  importants, com un transport per cable sostenible i respectuós amb el medi  ambient. 

Espot s’ha referit a l’aposta decidida per incentivar l’aparició de nous nínxols  d’oportunitat i el treball que es du a terme per implementar regulacions específiques  que aportin seguretat i donin més garanties per atraure més inversió. Així, ha  especificat que la Llei dels esports electrònics o la modificació de la Llei de serveis de confiança electrònica, aprovades pel Consell General, donen valor jurídic a les  transaccions fetes amb tecnologia blockchain. De la mateixa manera, ha explicat  que el Projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, que es troba en tràmit parlamentari, establirà mesures destinades a fomentar l’emprenedoria. 

Pel que fa al turisme, el cap de Govern ha dit que l’objectiu és consolidar un model  sostenible i de qualitat i que per això cal la implicació de tots els sectors de forma  transversal. Espot ha apuntat que la taxa turística s’ha concebut com un impost finalista que servirà per finançar projectes que contribueixin a millorar la qualitat  dels serveis turístics, desestacionalitzar l’afluència de visitants, diversificar l’oferta  del país i maximitzar l’experiència positiva dels clients. Gràcies a la recaptació de la  taxa turística es finançarà el projecte de l’edifici multifuncional, emplaçat als  terrenys de la plaça de braus d’Andorra la Vella, que ha de servir per posicionar Andorra com una destinació de congressos, esdeveniments i espectacles. 

Xavier Espot ha finalitzat la seva intervenció apuntant que l’acord d’associació amb  la Unió Europea és una qüestió transcendental per Andorra i pel seu procés d’homologació internacional. Espot ha exposat que té el convenciment que l’acord  ha de ser l’encaix amb la Unió Europea per poder tenir accés a un mercat 470  milions de persones. Un mercat –ha dit– que ha de ser l’espai professional dels  joves que ara s’estan formant i per als que el mercat andorrà ja és massa limitat.

En aquest sentit, el cap de Govern, ha reiterat que tots els professionals liberals  tindran cabuda en les reunions prèvies per resoldre les disfuncions actuals  d’algunes de les normes vigents així com per preparar totes les adaptacions que  hauran d’arribar a la taula de negociació. Xavier Espot ha conclòs que “tot allò que  sigui proporcionat i raonat tindrà cabuda, tot allò que estigui per sobre de l’interès  general, també”.