Es licita la intervenció de rehabilitació general de l’església de Sant Roc de Sornàs

El projecte pretén resoldre els problemes d’humitats i filtracions d’origen divers i reparar les degradacions del fustam

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació per a la rehabilitació general de l’església de Sant Roc de Sornàs. Les obres tenen com a objectiu fer una intervenció integral a l’edifici tot i que l’estat de conservació estructural de l’edifici és acceptable vist que, tot i que palesa el pas del temps, no sembla que evidencií problemes d’estabilitat importants.

El projecte pretén resoldre els problemes d’humitats i filtracions d’origen divers i reparar les degradacions del fustam (entramat de coberta i paviments) i dels revestiments degudes a la presència d’antigues humitats provinents de la coberta. També cerca millorar la ventilació natural de l’immoble, augmentant la capacitat de renovació d’aire passiva dels murs que s’obté substituint gran part de l’actual revestiment envolvent, en morter de ciment, de la façana sud-oest per material de calç més tradicional i eficient. Així, s’actuarà sobre la fonamentació i cambra ventilada, la coberta i els acabats interiors i exteriors.

El concurs públic és nacional, amb procediment obert i modalitat ordinària. Els interessats tenen temps fins el proper 13 d’octubre per presentar oferta. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament a www.tramist.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits de la planta baixa de l’Edifici Administratiu del Govern.

Sant Roc de Sornàs

Sant Roc de Sornàs és una petita església situada al centre del nucli de població de Sornàs, pertanyent a la parròquia d’Ordino i declarada Bé d’Interès Cultural per la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra.

És una mostra senzilla de construcció sacra rural que va ser construïda al segle XVIII, en concret l’any 1750. D’aquesta època i de manera significativa, es conserva la planta general rectangular, una capçalera quadrangular i un campanar d’espadanya amb un arc de mig punt adovellat.