El Govern presenta el Projecte de llei de modificació de la Llei de la Funció Pública

Adapta el text del  2019 amb aspectes de millora i  impulsa l’optimització dels recursos tenint en compte la modernització

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La ministra d’Administracions Públiques, Trini Marín, i la ministra d’Afers Socials,  Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, han presentat aquest dimarts a la tarda el  Projecte de llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, que adapta el text del  2019 amb aspectes de millora després de l’aplicació pràctica del text i alhora  impulsa l’optimització dels recursos tenint en compte la modernització de la gestió  pública.  

Així, entre els aspectes principals que són objecte de la modificació, està el de  recuperar la condició de funcionaris i treballadors públics interins, enlloc de les  terminologies que es recullen a la llei del 2019. També es defineix la jornada laboral  en un còmput anyal de màxim 1.800 hores i s’hi inclou la reserva de places pels  nacionals andorrans –seguint la norma UE–, així com el fet que els edictes de  mobilitat entre administracions es faran en segona convocatòria per facilitar la  promoció interna i la carrera professional.  

Pallarés –que ha comparegut avui atès que ostentava el càrrec de ministra de  Funció Pública i Simplificació de l’Administració quan es van iniciar els treballs de  modificació de la llei– ha explicat que al Projecte de llei es preveu el teletreball via  reglamentària i es concreta l’articulat sobre el procediment disciplinari. A més,  s’amplia a totes les administracions la possibilitat d’acollir-se a programes  d’ocupació específics amb acords entre entitats.  

També es contempla la possibilitat d’excedència amb reserva de plaça als  treballadors públics que hagin de fer entrenaments per representar al país en  esdeveniments esportius professionals, i s’hi incorporen les contractacions per  períodes durant l’any (fix discontinu).  

Finalment, al text es regularitza la plaça de secretaris/secretaries de ministres, s’hi  inclou l’opció de fer un procés de selecció per la designació dels directors i  s’atorguen competències sobre la valoració de les incompatibilitats al Comitè  Tècnic d’organització i gestió amb la participació dels sindicats. Al Projecte de llei  s’accepta una revisió de l’accés a una segona ocupació laboral i es modifica el  llindar del 120% a un salari igual o inferior al salari mitjà interprofessional.